Aktuelt:

UTVIDER: Kommunen to mil sør for Oslo har blitt et satsningsområde for datasenterbransjen.
UTVIDER: Kommunen to mil sør for Oslo har blitt et satsningsområde for datasenterbransjen.

Fortsetter å bruke hundrevis av millioner på datasenter

- Dette er et naturlig steg videre i våre utviklingsplaner, sier sjefen.

Publisert

Green Mountain har kjøpt ei 53 mål stor tomt i tilknytning sitt eksisterende anlegg i Enebakk sør for Oslo. Planen er å utvide det nåværende anlegget med et nytt 13,5 MW samlokaliseringsdatasenter ifølge en pressemelding.

Selskapet har allerede startet byggearbeidene og regner med å være ferdige i november 2022. Deretter vil de fortsette å utvikle tomta frem til de når full kapasitet på 75 MW.

- Dette er et naturlig steg videre i våre utviklingsplaner for DC3 i Enebakk, sier administrerende direktør Tor Kristian Gyland.

Den nåværende tomta på 24 mål består av to 4MW bygninger, den siste ble ferdigstilt tidligere i høst.

- De to første bygningene huser en enkelt leietaker, den tredje modulen være et samlokaliseringsanlegg for flere, forklarer han.

Det første datasenteret deres der hadde en prislapp på 420 millioner kroner.

Fjernvarme

Det nye datasenteret skal driftes på 100 % fornybar energi og selskapet planlegger å koble det til det lokale fjernvarmenettet. Da kan restvarmen benyttes til å varme opp lokale boliger.

- Her i Enebakk er fjernvarme et godt alternativ for varmegjenbruk siden infrastrukturen allerede er på plass. På våre andre anlegg jobber vi med andre typer varmegjenbruksprosjekter som landbasert hummer- og ørretoppdrett. Det viktigste er at vi alltid prøver å finne gode løsninger for å bli mer bærekraftige, sier Gyland.

Han mener Enebakk er en ideell plassering med tanke på strømtilgang, fiberruter og nærhet til Oslo og Gardermoen. Gyland roser også det gode samarbeidet med kommunen og opplever Enebakk som fremoverlent.

Større kunder

- Siden vi etablerte oss her har flere store internasjonale selskaper vist interesse for å leie egne tilpassede databygg. Vi så imidlertid at vi også trengte et samlokaliseringsanlegg for andre med ikke så store behov. Vi vokser raskt så det er viktig å ha denne kapasiteten tilgjengelig. Når anlegget er fullt utbygd ser vi for oss at det vil kombinere samlokalisering og tilpassede løsninger for større kunder, poengterer han.

Ordfører Hans Kristian Solberg er positiv til vekstplanene.

- Vi har tilrettelagt for industrivekst i området så det er spennende å se at prosjektene nå realiseres. Flere bedrifter i dette nabolaget går i front når det gjelder miljø i sine bransjer. Det er veldig positivt at Green Mountain fokuserer på å utnytte varmeoverskuddet som produksjonen gir slik at en får god ressursutnyttelse, sier han.

Powered by Labrador CMS