254 BOLIGER: Planen omfatter 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter.
254 BOLIGER: Planen omfatter 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter.

Først sa Byantikvaren nei – nå vurderer kommunen skole på tomten

Møller Eiendom vil oppføre en spektakulær bygningsmasse på Ensjø, men risikerer at tomten blir satt av til skoleformål.

Publisert

I mai skrev Estate Nyheter at Møller Eiendom vil transformere eiendommen Grenseveien 65-67 på Ensjø fra dagens bilvirksomhet til et fremtidig bydelsprosjekt med 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter. I prosjektet tar Møller Eiendom sikte på å inkorporere den eksisterende, listeførte lagerhallen, både av bevaringshensyn og som et potensielt spennende motiv på videreføring av industrihistorien på stedet.

Dette grepet er ikke Byantikvaren fornøyd med. I en e-post til PBE skrev Byantikvaren at lagerhallen, som ble oppført for Brødrene Dahl i 1958, er karakteristisk for denne epoken, da det var det fokus på å bygge rasjonelle og effektive lagerbygninger. Byantikvaren fraråder å bygge bilhallen inn i prosjektet.

BILHALL: Møller Eiendom ønsker å inkorporere den eksisterende, listeførte bilhallen i prosjektet.
BILHALL: Møller Eiendom ønsker å inkorporere den eksisterende, listeførte bilhallen i prosjektet.

Men utfordringene for Møller Eiendom stopper ikke der. I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at Grenseveien 65-67 i Skolebehovsplanen er blitt vurdert som én av to aktuelle tomter for skole på Ensjø.

– Vi anbefaler derfor foreløpig skoleformål, inntil planområdet eventuelt viser seg å være uegnet for formålet, eller at skoleformålet vurderes et annet sted. Vi støtter forslaget om bolig, næring og offentlige formål, dersom skole løses et annet sted i nærområdet, skriver PBE.

Den andre eiendommen kommunen vurderer for skoleformål, er Ensjøveien 7-15, hvor Axer, Skanska Eiendomsutvikling og flere andre grunneiere har gått sammen om et storprosjekt med 460 boliger.

Jakob Krupka, direktør forretningsutvikling i Møller Eiendom, sier at selskapet ønsker å fortsette med deres igangsatte Nedre Valle-prosjekt, og tenker «denne eiendommen bør transformeres til et flott bolig- og byutviklingsprosjekt som vist i oppstartsdokumentene».

– Eiendommen har nok ikke alle de attributtene en ny skole kan ønske seg, men disse vurderingene ligger ikke hos oss, men de ansvarlige. Vi ser frem til oppstartsmøte med PBE i august, og basert på responsen vi har opplevd med Nedre Valle-prosjektet knyttet til gårdsrommet og arkitekturen, tror vi dette er riktig formål for denne eiendommen, sier Krupka.