Bolig:

17.500 KVM: I henvendelsen til PBE skisseres det 17.500 kvadratmeter BRA på det 6,2 dekar store planområdet.
17.500 KVM: I henvendelsen til PBE skisseres det 17.500 kvadratmeter BRA på det 6,2 dekar store planområdet.

Foreslår 156 boliger og 3.800 kvm næring i Nydalen

I Avantor-prosjektet er det tegnet inn et stort gårdsrom, som blir beboernes hage og nabolagspark.

Publisert

På vegne av Avantor har Cowi bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Gullhaug Torg 1 i Nydalen. Den eksisterende bygningsmassen består av en kontordel, et atrium og en lagerhall oppført tidlig på 1990-tallet. Den norske bokklubben og Kunnskapsforlaget er de største leietakerne i dag. Lagerhallen er konvertert til cageball-baner med en ekstra innskutt etasje. På taket av det tidligere distribusjonslokalet er det parkering. I tillegg holder noen mindre leietakere til der.

Ifølge Cowi er bygningsmassen ikke egnet for gjenbruk i sin nåværende form. Planforslaget innebærer derfor en utvikling av eiendommen med nybygg.

I henvendelsen til PBE skisseres det 17.500 kvadratmeter BRA på det 6,2 dekar store planområdet. Bygningsmassen skal romme 156 boliger samt 3.800 kvadratmeter utadrettet virksomhet i første etasje.

Ill: Mad arkitekter/Lala Tøyen
Ill: Mad arkitekter/Lala Tøyen

– Etter å ha vurdert en lang rekke ulike bygningsstrukturer, er det konkludert med at den klassiske karréen er uovertruffen i denne bysituasjonen. Eiendommens proporsjoner, avstanden mellom Gullhaug Torg og Gullhaugveien, samt høydeforskjellen mellom gatene, er elementer som karréen lett forholder seg til, og utnytter til beste for både omgivelser og prosjekt. Karréen håndterer samtidig skillet mellom offentlige og private uterom på en meget god måte, skriver det det rådgivende ingeniørselskapet til PBE.

Karréens bygningskropper foreslås oppdelt i mindre enheter.

– Nydalen er i dag preget av store bygningsstrukturer med en industriell skala. Avantor ønsker med dette planforslaget å tilføre bygninger med en mindre skala som forholder seg til menneskene som oppholder og beveger seg på bakkeplan.

Ill: Mad arkitekter/Lala Tøyen
Ill: Mad arkitekter/Lala Tøyen

Bygningenes høyder skal tilpasses slik at gårdsrommet og de omkringliggende uteområdene som egner seg for opphold, får mest mulig sol. Byggene varierer fra tre etasjer mot Gullhaug Torg til åtte etasjer mot Gullhaugveien. Kvartalet er lavest mot sør og vest for optimale sol- og utsynsforhold for boligene.

Det skal dessuten skapes mange takflater, som blir tilgjengeliggjort både til takterrasser, takhager og fordrøyning av regnvann.

I skisseprosjektet påpeker Mad arkitekter og landskapsarkitektene Lala Tøyen at det rause gårdsrommet blir beboernes hage og nabolagspark, løftet en høy etasje over Gullhaug Torg, men med trinnfri atkomst til Gullhaugveien.

– Vi åpner opp en passasje gjennom kvartalet, som skaper en ekstra snarvei og forbindelse mellom Akerselva og Gullhaug gård.