Q2: – Forventningene til leieprisvekst har økt noe, sier Gro Boge.

Fondet med avkastning på 1,5 prosent i Q2

Dette viser tallene fra DNB Scandinavian Property Fund.

Publisert

– Markedsyieldene holdt seg stabile gjennom andre kvartal og transaksjoner i markedet underbygger en prime yield for kontor på 4,75 prosent. Fondet leverer en avkastning på 1,5 prosent i andre kvartal, fordelt på 1,1 prosent i direkteavkastning og 0,4 prosent i verdiendring. Avkastningen i første halvår er på 2,9 prosent, noe vi er godt fornøyde med, sier administrerende direktør Gro Boge i DNB Næringseiendom i en pressemelding.

Mange reforhandlinger i Oslo

Porteføljen har en eksponering til kontor på 67 prosent. Hovedeksponeringen ligger i Bjørvika og Oslo sentrum. 

– Tilbudet i disse områdene er begrenset, også i årene fremover, og det generelle bildet er en høy andel reforhandlinger. Forventningene til leieprisvekst har økt noe, og ligger i overkant av forventet KPI-utvikling for prime kontor. Det er nylig foretatt en undersøkelse blant fondets kontorleietakere og hele 93 prosent svarer at det er sannsynlig at de vil fortsette leieforholdet, påpeker Boge.

Det norske kontormarkedet står seg ifølge meldingen godt relativt til andre byer i Europa og i USA. Kort reisevei, attraktive lokaler og generelt gode arbeidsforhold bidrar positivt. 

– Attraktive kontorer er blitt mer viktig for arbeidstakere og for å øke antall dager på kontoret. Nærheten til offentlig transport og et urbant tilbud er viktige kriterier ved valg av lokasjon. Fondets kontoreiendommer i Norge har attraktive sentrale beliggenheter som underbygger fondets core investeringsprofil, poengterer hun.

Kontorporteføljen leverer en avkastning på 1,2 prosent hittil i år. Yielden er uforandret for de fleste av eiendommene. Høyere forventet markedsleie bidrar positivt i kvartalet.

Hoteller og kjøpesentre

Fondets to hoteller har fortsatt meget gode beleggstall og konkurransedyktig RevPAR. 

– Reisetrafikken er økende med god aktivitet for både norske – og utenlandske turister. Svak kronekurs og et kaldere sommerklima virker positivt på interessen for å feriere i Norden, sier Boge selv om internasjonale turister er ikke helt tilbake på pre covid-nivå. 

Segmentet Hotell/annet leverer en sterk avkastning på 9,3 prosent hittil i år.

Kjøpesentrene viser en god vekst i omsetning i tråd med markedsbildet. 

– Lillestrøm Torv har den største omsetningsveksten og vi ser at butikktilbudet og den sentrale beliggenheten bidrar positivt. Lillestrøm opplever befolkningsvekst og det er god tilflyt av nye boliger i sentrum. Øyrane Torg i Bergen opplever også vekst i omsetningen og har en god posisjon i sitt lokalområde, opplyser Boge.

Kjøpesentrene leverer i sum en avkastning på 2,9 prosent hittil i år.

Rapporten viser at markedet synes å være enig i at rentetoppen er nådd og at dagens yielder står seg godt. 

– Vi forventer imidlertid at avkastningskravene vil reduseres noe når Norges Banks rentebane når sin bunn. Porteføljen forvaltes aktivt og det foretas en løpende vurdering av potensialet for eiendommene i porteføljen. Som et ubelånt fond med nedskrevne eiendomsverdier og en god løpende kontantstrøm med årlig KPI-justering, er utsiktene fremover attraktive, avslutter Gro Boge.

Powered by Labrador CMS