STORT BOLIGBEHOV: Det er lite som tyder på at flyktningestrømmen fra Ukraina vil avta. Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser at bosettingsbehovet for 2024 vil bli minst like stort som i 2023. Her fra Oslo.
STORT BOLIGBEHOV: Det er lite som tyder på at flyktningestrømmen fra Ukraina vil avta. Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser at bosettingsbehovet for 2024 vil bli minst like stort som i 2023. Her fra Oslo.

Flyktningesituasjonen: Fortsatt behov for mange boliger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunene om å ta imot til sammen 37 .000 flyktninger i 2024.

Publisert Sist oppdatert

Prognosene viser at behovet for bosetting i 2024 er beregnet til å være om lag 37.000 personer. Behovet for bosetting av 37.000 flyktninger gjelder for hele året.

Behovet for bosetting av flyktninger har aldri vært større. Kommunene har vist en svært positiv bosettingsvilje i siden krigen i Ukraina brøt ut og kommunene har gjort en viktig innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. Dette er avgjørende i en kritisk tid og noe det er behov for å videreføre i 2024, påpeker IMDi.

- Det er uvisst hvor lenge krigen i Ukraina vil vare og hvor mange som vil komme til Norge, men det er ventet at strømmen vil være stor også i tiden fremover. Norge skal samtidig bosette flyktninger som kommer til Norge fra andre konfliktområder i verden, opplyser IMDi.

Kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder Norges håndtering av det som er den største massefluktsituasjonen i vår tid. Bosettingsplassene som blir vedtatt og gjort tilgjengelig for bosetting er avgjørende for Norges samlede evne til å ta hånd om flyktningene som kommer til landet, fortsetter direktoratet.

IMDi ber kommunene om å gi tilbakemelding senest 25. februar 2024.

Prognosene fra beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen viser at behovet for bosetting i 2024 er beregnet til å være om lag 37.000 personer. Men behovet kan også endres. 

- Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i samsvar med behovet. Flyktningene kommer gjennom hele året og behovet for bosetting av 37.000 flyktninger gjelder for hele året, heter det videre.

Det er også forventet høye tilstrømming av barn og ungdom som kommer til Norge uten følge av foreldre eller andre voksne med foreldreansvar.

Fordelingen av bosettingsbehovet per kommune er fastsett av IMDi, i samarbeid med kommunenes sentralforbund (KS), og etter anbefaling fra fylkeskommunen. 

I 2024 er eksempelvis Oslo anmodet om å ta imot 1650 flyktninger. For Akershus er anmodningen ca. 3500 flyktninger, viser oversikten fra IMDi.

Norge mest populært av de nordiske landene

I 2022 søkte og fikk snaut 35.000 ukrainere midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. I 2023 er det per 10. november bosatt 26.247 flyktninger. I tillegg er det flere tusen flyktninger som det er gjort avtale om å bosette, men som ennå ikke er bosatt. Ytterligere er det mange flyktninger som IMDi har bedt kommunene om å ta imot, hvor IMDi venter på tilbakemelding.

Den siste tiden har antallet flyktninger fra Ukraina skutt i været. Norge er det landet i Norden med klart flest ankomster av flyktninger fra Ukraina.

Powered by Labrador CMS