FLYTTER: Nyskolen, som benytter bygget i dag, må ut innen utløpet av 2024.
FLYTTER: Nyskolen, som benytter bygget i dag, må ut innen utløpet av 2024.

Fikk nei til å rive. Nå vil de bygge nye boliger på eiendommen

I fjor fikk Spabo nei til å rive bygget i Østerdalsgata 7A. Nå vil selskapet heller bygge på med to ekstra etasjer.

Publisert

I april 2020 skrev Estate Nyheter at Plan- og bygningsetaten (PBE) hadde stoppet Spabos prosjekt i Østerdalsgata 7A. Selskapet ønsket å rive eksisterende bebyggelse, og oppføre et bygg med 6 etasjer mot toglinjer og en nedtrapping til 5 etasjer mot nabobebyggelse mot sørvest.

Etaten påpekte at Sætre kjeksfabrikk i Østerdalsgata 1 og kassefabrikken i Østerdalsgata 7A danner et verdifullt kulturmiljø som forteller om det tidlige 1900-tallets industrihistorie, hvor industrien frigjorde seg fra elvene og etablerte nye produksjonsmiljøer langs innfartsveiene. Riving av bygget er uaktuelt.

Nå prøver Spabo på nytt, og denne gangen er hovedgrepet å bygge på to ekstra etasjer på eksisterende bygg. Eksisterende loftsetasje (plan 3) med saltak rives, og det bygges nytt plan 3, 4 og 5 og nytt, flatt tak.

– Slikt påbygg er allerede bygget på den gamle kjeksfabrikken, som er nabo i sørøst. På byggets vestfasade knekker veggen ut i nordenden, og vi følger dette for å trekke øverste etasje inn fra fasadelivet, slik at byggets høydevirkning sett fra Østerdalsgata minimeres noe, skriver Puls Arkitekter i bestilling av oppstartsmøte hos PBE.

Alle leilighetene i de tre nye etasjene får private balkonger/terrasser mot sørvest. Uteareal på bakken er på østsiden av bygget samt på vestsiden av Østerdalsgata 7B. I tillegg blir det 386 kvadratmeter takterrasse på toppen.

– Nyskolen, som benytter bygget i dag, må ut innen utløpet av 2024. Ved å utvikle eiendommen, vil det bli 26 nye leiligheter i varierende størrelse. Lokalt vil det bety at området ikke blir liggende dødt på kveldstid og i helgene. Ved å bygge på to etasjer vil bygget forholde seg bedre til både gammel og ny bebyggelse i nærområdet, heter det i henvendelsen til PBE.