FINANSIELL KAPASITET: Konsernsjef Morten Borge og styreleder Johan H. Andresen i Ferd har en betydelig finansiell kapasitet til å gjøre nye eiendomskjøp.
FINANSIELL KAPASITET: Konsernsjef Morten Borge og styreleder Johan H. Andresen i Ferd har en betydelig finansiell kapasitet til å gjøre nye eiendomskjøp.

Ferd jakter nye prosjekter innen både bolig og næring

Selv om Ferd Eiendom tar en liten pust i bakken, har selskapet appetitt på både bolig og kontor.

Publisert Sist oppdatert

Ferd-konsernet publiserte nylig en foreløpig oppsummering for 2019, og der fremkommer det at konsernsjef Morten Borge samlet sett er godt fornøyd med utviklingen.

– Resultatene for 2019 er robuste, men heller ikke mer enn de bør være i et år med sterke finansielle markeder. Det som gjør meg fornøyd, er den underliggende utviklingen i mange av selskapene våre samt evnen organisasjonen har til å fornye seg. Vi står i dag sterkere med en fremtidsrettet organisasjon og betydelig finansiell kapasitet, klare til å gjøre nye investeringer og utøve aktivt eierskap i våre selskaper på en bærekraftig måte, skriver Borge i rapporten.

Avkastning på 17,6%

Eiendomsvirksomheten i Ferd hadde i fjor en avkastningen på porteføljen på 17,6 prosent. I samme periode steg boligprisene i Oslo med 5,5 prosent i 2019, mens yielden for næringseiendom hadde en marginal nedgang. Ferd Eiendom hadde god avkastning både på boliginvesteringer og næringseiendommene.

Årsakene til avkastningen var god utvikling i de fleste av enkeltprosjektene og verdistigningen på eiendommene. 
Ferd Eiendoms verdijusterte egenkapital ble målt til 2,9 milliarder kroner per 31.12.2019.

Eiendomsporteføljen var på samme tidspunkt fordelt mellom segmentene bolig (49%), næring (34%) og øvrige eiendomsinvesteringer (17%).

Bærekraftig byutvikling

Fremover er ambisjonen i større grad å utnytte Ferds posisjon til å bli en enda tydeligere bidragsyter til bærekraftig byutvikling.

– En stor mulighet til nettopp dette er NRKs eiendom på Marienlyst, et prosjekt som har fått ekstra stor oppmerksomhet i Ferd gjennom 2019. Det er lagt ned betydelig innsats og ressurser i organisasjonen, og vi er stolte over å være valgt til å utvikle Marienlyst til en enda mer skapende og inkluderende del av Oslo by. Vi ser frem til å ta fatt på dette spennende arbeidet, og vil jobbe hardt for at prosjekt LYST skal bli et flott sted å bo, jobbe og besøke, heter det i rapporten.

Følger intenst med

Direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom sier til Estate Nyheter at de er klare for nye eiendomskjøp, selv om de nå tar en liten pust i bakken.

– Vi har fremdeles 2-3 000 ferdig regulerte boliger som skal oppføres, i tillegg til 1 200 boliger på Marienlyst. Vi jobber også med flere kontorprosjekter. Samtidig følger vi intenst med i markedet, for vi har fortsatt appetitt på både bolig og næring, sier han.

Hva slags eiendommer jakter dere?

– Innenfor bolig er det prosjekter med 2-300 boliger og oppover med gode beliggenheter, primært i Stor-Oslo. For kontor er det Oslo by som er mest interessant for oss. I tillegg er kombinasjon av bolig og næring interessant. Vi ser etter utviklingseiendommer med et verdiskapingspotensial, svarer Brynjulfsen.

Hør også Estate Medias seneste podcastsending om coworking her:

Powered by Labrador CMS