SKAL SETTE SPOR: Camilla Krogh i Ferd Eiendom jobber for at selskapet skal sette spor etter seg på utviklingen av Marienlyst.

Ferd Eiendoms Camilla Krogh: Fornøyd etter tøft fjorår

De økte rentene ga verdifall for eiendomsvirksomheten til Ferd Eiendom. Men Camilla Krogh mener selskapet er godt rigget for 2024 og de neste årene.

Publisert

Renteoppgangen, som reduserte verdien på næringseiendommene, og økte forventede entreprisekostnader bidro til at Ferds eiendomsportefølje hadde en avkastning på minus 1,9 prosent I 2024.

– Vi er så langt fornøyde med resultatene vi har hatt direkte kontroll over. Vårt byutviklingsprosjekt på Marienlyst hadde en verdiøkning i 2023 og våre næringsbygg er attraktive og leies ut til høye leienivåer, sier adm. Direktør Camilla Krogh I Ferd Eiendom.

Ferd Eiendom har en rekke prosjekter som er i utviklingsfasen. Der er prosjekter i sterke markeder som vil realiseres langt frem i tid.

I løpet av fjoråret ble Hieronymus ved rådhuset ferdigstilt i 2023 etter en totalrenovering av bygget. Utleiearbeidet har gått bra, og bygget har nå en utleiegrad på 94 prosent.

I september i fjor presenterte Ferd Eiendom sitt reviderte byplanforslag for utviklingen av Marienlyst-tomten.

– Som en langsiktig byutvikler skal Ferd Eiendom skape varige verdier. Utviklingen på Marienlyst skal sette spor i flere generasjoner. Vi er stolte av å få forvalte en del av vår felles kulturarv og være med å skape fremtidens Oslo, sier Krogh

Ferd Eiendom har ambisjoner om å gi NRKs hovedkvarter nytt liv med møteplasser, en bypark og flere grøntområder, et mangfoldig by- og kulturliv, og forbindelser som gjør at Marienlyst kobler sammen områdene rundt. Ferd Eiendom kan først starte å bygge på Marienlyst når NRK flytter til nye lokaler på Ensjø. Overtakelsen av tomten skjer tidligst i 2028.

I første halvår i år ferdigstilles boligprosjektet Humlegagen på Ensjø. Ferd Eiendom har allerede startet med overlevering av 133 leiligheter og 9 rekkehus. Eiendomsutvikleren skal også sende inn planforslag for Trekanttomten ved Aker Brygge og Vitaminveien på Storo.

– Fremtidsutsiktene for Ferd Eiendom er gode. Med en portefølje av byutviklings- og boligprosjekter, i tillegg til strategisk plasserte næringseiendommer, er selskapet godt posisjonert for å skape verdier i 2024 og kommende år. Ferd Eiendom vil fortsette å utforske nye investeringsmuligheter og fokusere på prosjekter som styrker selskapets posisjon som en langsiktig byutvikler, sier Krogh.

Ferd Eiendom-sjefen mener det langsiktige eierskapet fra Ferd og Andresen-familien har vært viktig for eiendomsvirksomheten i et år hvor det har vært geopolitisk uro, inflasjon, kostnadsøkninger og stigende renter.

– Diversifisering av risiko på konsernnivå, solid kompetanse, fleksibilitet og langsiktighet gir Ferd Eiendom et konkurransefortrinn som byutvikler i tøffere tider, sier administrerende direktør i Ferd Eiendom, Camilla Krogh.

Powered by Labrador CMS