UNNTAK: De to hustunene på Brenna er unntatt fra det generelle byggeforbudet i Marka.
UNNTAK: De to hustunene på Brenna er unntatt fra det generelle byggeforbudet i Marka.

Får bygge boliger i Oslomarka

Løvenskiold Eiendom står bak boligprosjektet, som skal bidra til å utvikle Sørkedalen videre.

Publisert

Løvenskiold Eiendom skal oppføre 10 nye boliger i Sørkedalen. Disse stedstilpassede, men samtidig moderne boligene, plasseres i et tun på fire hus, og ett tun, som ligger noe høyere i terrenget på seks hus. Husene vil ha den røde tømmermannskledningen og hvite smårutede vinduer, som er et særpreg for dalen. Området ligger flott til i en sørvestvendt helning opp fra Sakariasveien, som en av de kjente turveiene inn i Nordmarka.

Løvenskiold har opp gjennom årene utviklet flere tun i Sørkedalen. Brennatunet, som prosjektet heter, er en videreføring av tilsvarende tunbebyggelse i Sørkedalen. Føringer for planområdet videreføres.

– Utviklingen av slike tun skal bidra til å sikre at viktige lokale funksjoner som skole og barnehage fortsatt har tilstrømming av barn, sier administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom.

Kjøperne av de nye boligene i Brennatunet får gåavstand til Sørkedalen skole, barnehage og busstopp. Her ligger også Landhandleriet, som er et kjent landemerke for de som benytter Sørkedalen til tur eller treningsområde.

Eiendommene vil være på ca. 1.mål, og det blir dobbeltgarasje på hver eiendom.

– Salget starter nå i høst, og de første boligene vil bli klare om et drøyt års tid.

Dette blir en unik mulighet til å bo fredelig, med Nordmarka rett utenfor, og byen en liten tur unna, sier Jalland.

Boligene innen hvert tun blir differensiert i areal og volum for å gi tunene en tilhørighet til gårdstunene i Sørkedalen. Dette går på bygningenes størrelse, funksjon og plassering i forhold til omslutting av tunene. Det legges opp til en differensiering av boligstørrelser fra 225 til 245 kvadratmeter BRA, med gjennomgående lik tradisjonell stil, og god terrengtilpasning. Det blir aktuelt å seksjonere tomtene slik at fellesarealer knyttes til primærarealet for hver bolig.

I januar2018 la Klima- og miljødepartementet ut «Stadfesting etter markaloven – Oslo kommune – kommuneplanens arealdel 2015-2030». Der skriver departementet at etablering av to hustun på Brenna vil være innenfor de unntak fra det generelle byggeforbudet i Marka.