NEI: Entras reviderte planforslag for Lilletorget får tommelen ned fra PBE. Skisse: Henning Larsen/ Vivid visuals
NEI: Entras reviderte planforslag for Lilletorget får tommelen ned fra PBE. Skisse: Henning Larsen/ Vivid visuals

PBE stopper Entras høyhusprosjekt på Lilletorget

Plan- og bygningsetaten vil ikke behandle Entras forslag til høyhus på Lilletorget 1 og legger ikke forslaget ut på offentlig ettersyn.

Publisert Sist oppdatert

Samme uke som det har kommet på plass et nytt byråd i Oslo, setter Plan- og bygningsetaten en stopper for Entras planer om et høyhus på 102 meter på Lilletorget 1 i Oslo sentrum. Entra har lenge villet erstatte det ni etasjer høye bygget fra 1934 med et nytt bygg, der de nederste etasjene med ca. 6.000 kvadratmeter med utadrettet tilbud skal være tilgjengelig for alle.

– Bakgrunnen for vår avgjørelse er at planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel fra 2015 og føringene for høyhus, som er beskrevet i «Strategi for høyhus i Oslo», vedtatt nå i 2023. I tillegg strider planforslaget fra føringene i områdeprogrammet for Oslo S. Vår oppgave er blant annet å stoppe planarbeider som er i vesentlig strid med overordnete planer og som vi mener ikke bør føre fram, slik plan- og bygningsloven oppfordrer til, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten.

Avdedlingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetten.
Avdedlingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetten.

Entra har jobbet med planarbeidet for eiendommen i syv år etter at selskapet kjøpte den i april 2014. Selskapet har presentert tre forskjellige plangrep for bebyggelse med høyhus. PBE skriver i en melding at de «vurderer planforslaget i sin helhet og en eventuell bebyggelses påvirkning på byutviklingen i området og for byen». Etaten anbefalte heller ikke planforslaget forrige gang det ble lagt ut på offentlig ettersyn i april 2022. PBE mener at Entra ikke har innfridd etatens vurderinger og innspill og legger til at Riksantikvaren også har fremmet en innsigelse på planforslaget.

– Plan- og bygningsetaten har ikke anbefalt noen av plangrepene som har vært presentert. Grunnen er at disse strider med de overordnede føringer for området og de forventninger kommunen har for regulert utnyttelse, bebyggelse og høyhus på eiendommen Lilletorget 1. Vi opplever heller ikke at våre innspill er imøtekommet i det reviderte planforslaget vi mottok til behandling i sommer. Forslaget sikrer ikke en bebyggelse som på en god måte blir tilpasset den eksisterende bebyggelse rundt og bystrukturen på Vaterland/Grønland, sier Vaa Bermann.

Han legger til at etaten mener forslaget fortsatt inneholder en bebyggelse som har alt for høy utnyttelse og alt for store høyder på dette stedet i byen.

Entra kan nå kreve at bystyret får forelagt PBEs avslag til sin behandling, ved at vedtaket enten står eller ved at Entra likevel får fremme sitt planforslag. Bystyret tar den endelige beslutningen om et reguleringsplanforslag.

Powered by Labrador CMS