BYROM: Entras planer om Lilletorget og Vaterlandsparken kan gi et etterlenget løft for denne delen av Oslo.
BYROM: Entras planer om Lilletorget og Vaterlandsparken kan gi et etterlenget løft for denne delen av Oslo.

Entra ble stoppet i fjor, nytt byråd sender Lilletorget 1 til høring

Entra har i flere år arbeidet med utviklingen av Vaterland-området i Oslo sentrum. Nå skjer det noe håndfast.

Publisert Sist oppdatert

I fjor fikk Entras utviklingsforslag for Lilletorget 1 et overraskende stopp fra Plan- og bygningsetaten. Nå har byråd for byutvikling gjort sin vurdering og sender forslaget på høring.

Aambisjonen deres for Lilletorget – som er nærmeste nabo til Oslo Spektrum og Plaza hotell – er å skape et byhus for alle i sentrum, styrke byrommene og tilføre området trygghet ifølge en pressemelding.

Prosjektet går ut på å erstatte en 90 år gammel kontorbygning i ni etasjer med et nytt 102 meter høyt tårn. 

– Vi eier betydelig areal i området og har et stort engasjement for å gi det et løft. Nylig ble planforslaget for Christian Krohgs gate 2 godkjent, og her skal vi revitalisere og åpne et av byens historiske industribygg langs Akerselva. Lilletorget er den viktigste brikken for utviklingen av Vaterland. Vi er glade for at byrådet nå åpner for en demokratisk prosess og ser frem til å få innspill som kan gjøre forslaget enda bedre, sier administrerende direktør  Sonja Horn.

Planforslaget for Lilletorget inkluderer Vaterlandsparken som en viktig del. I dag er den ett av byens mest belastede steder. Entra foreslår å gjøre parken grønnere og koble den med Akerselva slik at bygg, torg og park fungerer sammen for et inkluderende og mangfoldig byrom.

Flerfunksjonelt hus

Rundt 6.000 kvadratmeter av arealet mot gateplan og i de nederste etasjene skal være tilgjengelig for alle som bor og bruker byen. Minst 50 prosent av dette arealet skal tilrettelegges for gode møteplasser og en rekke lavterskeltilbud.

GAMMELT: Dagens Lilletorget 1 skal rives.
GAMMELT: Dagens Lilletorget 1 skal rives.

– Vi ønsker å etablere et byhus som ivaretar nærmiljøets behov. Et sted for lek og læring. Et sted for unge som i dag savner trygge møteplasser i området. Vi vil også utfordre leietakere til å engasjere seg i nabolaget og å samarbeide med offentlige aktører. Lilletorget skal legge til rette for at næringslivet skal komme tettere på, og virke i samspill med nabolaget for en tryggere og mer inkluderende by, påpeker Horn.

Hun mener også at Lilletorget kan sette Oslo på kartet:

– Prosjektet vil gi Oslo styrket konkurransekraft som hovedstad, og tiltrekke seg internasjonale og spennende aktører til byen vår. Det mener vi at vi har fått til med forslaget vårt.

Trailerne skal vekk

Hver gang det er store arrangementer i Oslo Spektrum, blir de mange trailerne med utstyr parkert rett utenfor Lilletorget 1. Dette er en utfordring for utvikling av Vaterland er trailere i forbindelse med arrangementer i Oslo Spektrum. 

– Dagens løsning gjør at store deler av området blir tatt over av trailere. Området blir utilgjengelig for folk og det skaper sperringer som gjør at det oppleves mer uoversiktlig. Å få trailerne vekk fra gateplan er en viktig forutsetning for å skape gode byrom og løfte Vaterlandsparken. Dette sikres i planene for Lilletorget, forteller Horn.

Lilletorget 1 blir nå sendt på høring og videre prosess i PBE, etter det ble stoppet i fjor.

Powered by Labrador CMS