GODE BYROM: Med planforslaget vil Entra og JM skape noe nytt og spennende gjennom å etablere gode byrom med høy kvalitet

Vil bygge 600 boliger og lokaler for nesten 5.000 arbeidsplasser

Entra og JM har planer om et mangfoldig sentrum på Bryn i Oslo øst.

Publisert Sist oppdatert

Eiendomsselskapene har i fellesskap sendt inn planen «Bryn Sentrum» til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

– Bryn skal bli en viktig møteplass med godt kulturtilbud, lekne byrom, inkluderende arkitektur, attraktive næringer og spennende butikk- og serveringstilbud på gateplan. Planforslaget er et viktig steg for å skape en ny destinasjon øst i Oslo, som skal utvikles sammen med øvrige grunneiere, fremgår det av en pressemelding fra Entra og JM.

Planforslaget inkluderer en ny nabolagspark.

Bryn ligger ved ett av Oslos største kollektivknutepunkt. Her er togstasjon, fire T-banelinjer og ny planlagt bussterminal samtidig som Oslo S ligger få minutter unna. I tillegg har Bryn flere særpregede kvaliteter som Alnaelva og urskogen i Svartdalen.

Sammen gjør det at transformasjonen mellom Østensjøveien og Brynseng stasjon har alle forutsetninger for å bli et byprosjekt som ikke bare skal være et boligområde og arbeidsplass, men en destinasjon til glede for mer enn 50.000 mennesker som bor i omlandet, fremgår det av pressemeldingen.

– Med planforslaget skal vi skape noe nytt og spennende gjennom å etablere gode byrom med høy kvalitet, trekke det grønne inn i byen og gjennom å bygge attraktive nabolag og arbeidsplasser, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

JM og Entra vil kombinere kvartalsstruktur, gode plasser og allmenninger, med tre høyhus på opptil 70 meter. Kombinasjonen av lav og høy bebyggelse skal bidra til å skape gode byrom og gi lys og luft inn i de sentrale byrommene.

– Skal vi lykkes med å gjøre Bryn til et levende bysentrum, trenger vi et tilstrekkelig antall mennesker, aktivitet og kvalitet i byrommene. Dette oppnår vi ved å bygge med bymessig tetthet og med variasjon, sier Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Norge.

Destinasjon Bryn skal tilføre aktiviteter som legger til rette for en trygg oppvekst, sosial tilhørighet og fellesskap.

– Vi ønsker å samarbeide tett med interessenter i nærområdet, offentlige aktører og fremtidige leietakere, slik at vi sammen kan skape gode vilkår for oppvekst, arbeidsliv samt skape et godt kulturtilbud på Bryn. Vi ser frem til å jobbe med utviklingen av dette spennende byområdet, sier Horn.

Med seg i utviklingen har JM og Entra et sterkt lag av rådgivere. Timon Linderud i Rodeo arkitekter er prosessleder og fagkyndig for planforslaget. For å sikre variasjon i utforming og arkitektur er i tillegg ulike arkitektselskaper trukket inn. MAD og Helen og Hard har utviklet kontor i kombinasjon med kultur tett på stasjonen. Nils Torp, Hille Melbye og 4B har bidratt til at det etableres en god variasjon av boformer, bl.a. «bokaler» som er en kombinasjon av atelier og leilighet.

– Oslo trenger flere boliger, og Bryn-området skal bli et godt sted å bo for flere tusen nye beboere. Forslaget er i tråd med politiske føringer om grønn byutvikling ved knutepunkt. Med denne planen bidrar vil til viktig utvikling av Oslo, sier Vatne.

 

Powered by Labrador CMS