VIL KUTTE: Eirik Lae Solberg fra Høyre mener det er mulig å få ned saksbehandlingstiden hos Plan- og bygningsetaten.

Eirik Lae Solberg: Vil ha avklaringer med PBE tidlig

Høyres Eirik Lae Solberg mener man kan få ned saksbehandlingstiden hos PBE hvis man setter av tid tidlig for å få så mange avklaringer som mulig.

Publisert

Etter at Eirik Lae Solberg og Raymond Johansen hadde debattert bolig- og utviklingspolitikken under USBLs 75-årsfeiring gjorde byrådslederkandidaten til Høyre det klart at det må tas grep som får ned saksbehandlingstiden hos PBE.

– Jeg tror vi er nødt til å se på saksflyten og finne ut hvor tidstyvene er i en sak. Mitt inntrykk er at hvis vi hadde satt av tid og jobbet mer konsentrert med noen saker, kanskje det kunne vært flerdagsseminarer med utbyggerne, hvor de kunne stilt spørsmål og hatt dialog frem og tilbake, så kunne saksbehandlingen gått raskere. Da hadde man stilt spørsmålene der og da og fått svar der og da. Da slipper de å ettersende ting frem og tilbake. Det hadde gitt en saksflyt hvor man involverer innbyggerne og utviklerne i den innledende saksbehandlingen. Jeg tror det kan være en bra innfallsvinkel. Her tror jeg det er behov for en ordentlig organiseringssendring, sier Lae Solberg.

Raymond Johansen vil være forsiktig med å si at PBE har et organisasjonsproblem.

– Jeg er byrådsleder og ikke byråd for byutvikling med ansvar for Plan- og bygningsetaten. Jeg har likevel ansvar for alt. Jeg kan ikke med visshet si at her er det behov for en annen organisering, men jeg skjønner at spørsmålet blir stilt. Det er en utfordring med kommunikasjonen mellom utbyggere og PBE. Det er ikke sånn at de er på latsiden. Jeg opplever at det er en mistro og dessverre ikke et godt nok arbeidsklima mellom PBE og utbyggerne, og det synes jeg er synd, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS