BOLIGPROSJEKT: Eierne ønsker et boligprosjekt med et totalt bruksareal bolig på 15.300 kvadratmeter samt 500 kvadratmeter næring.
BOLIGPROSJEKT: Eierne ønsker et boligprosjekt med et totalt bruksareal bolig på 15.300 kvadratmeter samt 500 kvadratmeter næring.

Eierne forstår ikke hvorfor PBE anbefaler denne eiendommen til skoletomt

Mens eierne ønsker et boligprosjekt på nesten 16.000 kvadratmeter, anbefaler Plan- og bygningsetaten foreløpig skoleformål.

Publisert

I januar skrev Estate Nyheter at tre privatpersoner (Isabella Maria Staubo Hedemark, Erik Sarmento Staubo og Peder Louis Sarmento Staubo) ønsker å bygge boliger på den 9,3 mål store tomten de eier i Gladengveien 17 på Ensjø i Oslo øst. I dag er tomten bortfestet, og fester – Edgar Haugen-selskapet Ragde Eiendom gjennom Gladengveien 17 ANS – driver næringsvirksomhet i tråd med gjeldende regulering.

Eierne ønsker et boligprosjekt med et totalt bruksareal bolig på 15.300 kvadratmeter samt 500 kvadratmeter næring.

Plan- og bygningsetaten (PBE) påpeker at Gladengveien 17, sammen med Grenseveien 65-67, i Skolebehovsplanen har blitt vurdert som en av to aktuelle tomter for skole på Ensjø. PBE anbefaler derfor foreløpig skoleformål, inntil planområdet eventuelt viser seg å være uegnet for formålet, eller at skoleformålet vurderes et annet sted. PBE støtter forslaget om bolig, næring og offentlige formål, dersom skole løses et annet sted i nærområdet.

I oppstartsmøtet påpekte forslagsstiller at bakgrunnen for planinitiativet var å gjøre en mulighetsstudie for fremtidig bruk av Gladengveien 17, samt vise konsekvensene av de omsøkte planene til Grenseveien 65-67.

– Gladengveien 17 er bortfestet til næringsformål på langtidskontrakt, og forslagstiller ønsker i utgangspunktet ikke å omregulere eiendommen Gladengveien 17 til kombinert bolig- og næringsformål, fremgår det av møtereferatet.

Forslagsstiller har hatt et informasjonsmøte med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i forkant av oppstartsmøte på bakgrunn av at dette er en aktuell tomt for skole på Ensjø.

– Forslagsstiller oppfattet at EBY ønsket å beholde deler av eiendommen Gladengveien 17 i beredskap, men at det ikke var uttalt konkret at denne tomten ville bli en del av skoleområdet. Forslagsstiller forstår derfor ikke hvorfor PBE anbefaler denne eiendommen som skoletomt i tillegg til Grenseveien 65-67, uttalte forslagsstiller i møtet.

Forslagsstiller informerte også EBY om at eiendommen per i dag er underlagt en festeavtale med varighet til 2049.

PBE har ikke gjort en selvstendig vurdering på anbefalingen av denne tomten som skoletomt, men har basert anbefalingen i område- og prosessavklaringen på undersøkelser som er gjort i forbindelse med skolebehovsplanen. Det er utført en Konseptvalgutredning som et grunnlagsdokument for kommunen i beslutningen om ny skolebehovsplan

– Hvilke beslutninger som tas videre fra Utdanningsetaten, Undervisningsbygg og Eiendom- og byfornyelsesetaten vil etter hvert vise om noe og eventuelt hvor mye av eiendommen som ønskes regulert til skole. Det er derfor, fremdeles, en stor reguleringsrisiko knyttet til en utvikling av eiendommen, uttalte PBE i oppstartsmøtet.

Gladengveien 17 ligger like ved Grenseveien 65-67 – en eiendom som Møller Eiendom ønsker å transformere fra dagens bilvirksomhet til et fremtidig bydelsprosjekt med 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter Dette er altså den andre tomten som skolebehovsplanen har vurdert som aktuell for skole på Ensjø.

Opprinnelig var også Ensjøveien 7-15 aktuell som skoletomt, men NRKs tomtekjøp på Ensjø har endret dette.

Powered by Labrador CMS