KOMPETANSE: Thomas Dahl (tv), sikkerhetsekspert og partner i BDO og partner og leder av eiendomssatsingen i BDO, Sigmund Olav Lie, mener det er et etterslep på ekspertise innenfor IT-sikkerhet i eiendomsbransjen.

Eiendomsbransjen frykter digitale angrep

4 av 10 eiendomsaktører mener virksomheten deres ikke er godt nok sikret mot digitale angrep.

Publisert

Det kommer frem i rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDOs årlige undersøkelse blant bedriftsledere om egen IT-sikkerhet. Ifølge undersøkelsen svarer 40 prosent av eiendomsaktørene at deres virksomhet ikke har god nok sikring mot digitale angrep.

Samtidig sier hele 61 prosent av de spurte eiendomsaktørene at de ikke ser behov for å øke kompetansen innenfor IT-sikkerhet. Det er opp fra i fjor, da 52 prosent svarte det samme.

– Vi merker oss at det er en økning fra fjoråret. En mulig forklaring kan være manglende bevissthet, og ikke nok oppmerksomhet, rundt truslene som eksisterer i cyberspace. Vi opplever at flere sektorer, inkludert eiendom, undervurderer sannsynligheten for å bli målrettet angrepet av cyberkriminelle sammenlignet med andre næringer. Dessverre er det ofte slik at tiltak for å beskytte mot slike angrep først blir satt i verk etter at en hendelse har inntruffet, sier Thomas Dahl, sikkerhetsekspert og partner i BDO.

– Kan det være at de ikke har ressurser til å bedre sikkerheten eller er det andre grunner?

– Manglende kompetanse er absolutt en medvirkende faktor. Vi har merket at eiendomssektoren har et etterslep når det gjelder ekspertise innenfor IT-sikkerhet. Dette kan resultere i et gap mellom risiko og iverksettelse av tiltak. Ved å outsource IT-funksjonene kan mange organisasjoner feilaktig tro at de også har full dekning på IT-sikkerhetsfronten. Det er ikke uvanlig at virksomheter mangler kompetanse til å verifisere om alle sikkerhetselementer faktisk er tatt hånd om, sier Dahl.

Partner og leder av eiendomssatsingen i BDO, Sigmund Olav Lie, mener eiendomsaktørene må gjøre et grundig forarbeid når de skal investere i nye digitale løsninger.

– Når disse vurderingene gjøres, anbefaler vi at det kartlegges og tydeliggjøres hvem som har ansvaret for IT-sikkerheten til virksomheten. Vårt tips er å gjøre en grundig gjennomgang av hva IT-leverandørene faktisk leverer. På den måten vil du få kartlagt hvilke områder av IT-sikkerheten som blir ivaretatt, og virksomheten er bedre rustet til å stå imot digitale trusler, sier Sigmund Olav Lie, partner og leder av eiendomssatsingen i BDO.

Rundt 20 prosent av eiendomsselskapene har opplevd sikkerhetstrusler det seneste året.

– Det er dessverre en høy andel, og i tråd med resten av bedrifts-Norge. Det viser at eiendomsaktørene på ingen måte er skånet for digitale trusler. I tillegg kan det være mørketall som ikke kommer frem i undersøkelsen. Trusselaktørene angriper på andre måter enn tidligere. Vi opplever at flere sektorer, inkludert eiendom, undervurderer sannsynligheten for å bli målrettet angrepet av cyberkriminelle sammenlignet med andre næringer. Dessverre er det ofte slik at tiltak for å beskytte mot slike angrep først blir satt i verk etter at en hendelse har inntruffet, sier Dahl.

Powered by Labrador CMS