SENTRALT: Ensjøveien 20 ligger rett ved høyblokka over Ensjø T-banestasjon.
SENTRALT: Ensjøveien 20 ligger rett ved høyblokka over Ensjø T-banestasjon.

Dropper boligprosjekt på Ensjø

Brødrene Jensen AS skrinlegger planen om å rive eksisterende bebyggelse, og oppføre boligblokker i Ensjøveien 20. Nå vil selskapet ta vare på det historiske bygget, og utvikle det som en berikelse for Ensjø og nabolaget.

Publisert

I juli i fjor skrev Estate Nyheter at Brødrene Jensen AS var kommet til et punkt der de måtte ta en fot i bakken, og vurdere om videre utvikling av Ensjøveien 16-12 måtte legges på is.

Bakgrunnen er at selskapet – opprinnelig sammen med Stor-Oslo Eiendom – ønsket å rive eksisterende bebyggelse, og oppføre en ny med 230 boliger. Men etter at planforslaget ble justert etter innspill fra Plan- og bygningsetaten, var det ikke mulig å regne prosjektet hjem.

Nå har Fabel Arkitekter – på vegne av Brødrene Jensen – sendt inn søknad om rammetillatelse for Ensjøveien 20. I henvendelsen til etaten skriver arkitektselskapet at eieren har vurdert bygget som en robust bygningsmasse med rehabiliteringspotensial.

– Tidligere forslag om riving og oppføring av bolig på adressen, er skrinlagt. Byggherre ønsker å ta vare på det historiske bygget og utvikle det som en berikelse for Ensjø og nabolaget. Bygget er ikke underlagt noe bevaringsvern, skriver Fabel Arkitekter.

I den forbindelse skal det gjennomføres søknadspliktige tiltak på eiendommen. Blant annet skal hele bygget bruksendres fra industri til forretninger / næringsbebyggelse / bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting. Bygget har de siste 20-30 årene fungert som kontorer / næringsbebyggelse, slik at bruken i prinsippet ikke vil endres nevneverdig, men formelt har det aldri blitt søkt om bruksendring fra byggets opprinnelige formål.

I bakgården skal det etableres et amfi. Dette skal både fungere som rampe / trapp for å ta opp nivåforskjeller og gi likeverdig ankomstmuligheter, samt at det skal brukes til uteservering, lek og opphold. Amfiet utføres med treoverflater og inneholder 
trinn og sittekanter. 


På toppen av dette kommer fasadeendring, endring/ ombygging av bygningstekniske installasjoner samt noe riving, som ikke er søknadspliktig.

Ensjøveien 20 ble oppført i 1946 som fire etasjers teglbygg registrert som fabrikk og verkstedbygning. Bygningen består av en skjelettkonstruksjon i jernbetong, utmurt med teglstein.

– Bygget er funksjonelt og meget godt egnet
til rehabilitering med endret bruk. Det ligger i dag rett ved utgangen til Ensjø T-banes sørligste utgang.

Bygget er ett av flere næringsbygg langs Ensjøveien ned mot Ensjø Torg. På motsatt side av veien ligger et større boligkompleks med utadrettet virksomhet på første etasje. Bak ligger et lengre næringsbygg, delvis inn i en skrent / grøntdrag – en del av det fremtidige Østre parkdrag. Brødrene Jensen eier begge byggene som Ensjøveien 20 grenser til (Ensjøveien 16-18 og Ensjøveien 22).

Powered by Labrador CMS