Juss:

STRAFFET: Huseieren håpet på å få tre millioner i lån etter å ha justert opp takstverdien på huset sitt. I stedet ble han belønnet med 90 dager i fengsel.
STRAFFET: Huseieren håpet på å få tre millioner i lån etter å ha justert opp takstverdien på huset sitt. I stedet ble han belønnet med 90 dager i fengsel.

Dømt til fengselsstraff etter å ha pyntet på takst

Justerte opp verdien på sin egen bolig for å få lån. Bedrageriet er grovt, mener retten.

Publisert Sist oppdatert

En huseier i en nabokommune til Oslo er dømt til 90 dagers fengsel for å ha forfalsket en takst, fremgår det av en dom i Øvre Romerike tingrett. Det var i desember i fjor at mannen justerte opp taksten på sin egen bolig, i den hensikt å få lån i banken.

Ble oppdaget før utbetaling

Den opprinnelige taksten var utført av Krogsveen AS, og lød på 3,2 millioner kroner. Mannen endret taksten til 3,5 millioner kroner. I tillegg justerte mannen priser på sammenlignbare salgspriser i opprinnelig takst til høyere priser enn reelle salgspriser.

Papirene ble deretter sendt til banken. Forfalskningen med justering av beløp medførte at belåningsgraden ble redusert fra 92,9 prosent til 85 prosent, noe som medførte at lån på kr. 2.975.000 ville blitt innvilget.

Bedrageriet lyktes imidlertid ikke, idet saken ble stanset av banken like før utbetaling på grunnlag av kredittkontroll.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsene, de ulike versjonene av e-taksten, samt siktedes politiforklaring. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig og med forsett om vinning. Retten har under noe tvil også kommet til at forsøket på bedrageriet var grovt», skriver tingretten i dommen.

Retten begrunner dette slik:

«Sett hen til at lånesøknaden gjaldt et beløp på flere millioner kroner, at formålet med lånesøknaden først og fremst var å finansiere annen gjeld, og at lånebeløpet ville oversteget en belåningsgrad på 85 prosent av boligens reelle verdi, samt at det ble benyttet et forfalsket dokument i forbindelse med søknaden har retten (...) kommet til at bedrageriforsøket må anses grovt».

- Må reageres strengt

Ved straffutmålingen tar retten utgangspunkt i at bedrageriforsøket hadde et potensielt utbytte på 2.975.000 kroner. Retten viser både til at banken kunne avvise lånesøknaden etter reglene om belåningsgrad på 85 prosent som følge av forfalskningen, og til at det må legges til grunn at forfalskning av underlagsdokumenter i forbindelse med lånesøknad i seg selv er tilstrekkelig grunnlag for banken for å avslå slik søknad.

«Allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres strengt ved lånebedragerier. Det vises til at slike bedragerier medfører problemer både for banken og for øvrige bankkunder. Av hensyn til effektiv behandling av lånesøknader og fornuftig ressursbruk burde banken som utgangspunkt kunne bygge på de opplysningene som kundene oppgir og den dokumentasjonen som kundene sender inn», slår retten fast.

I formildende retning ble det lagt vekt på at siktede ga en uforbeholden tilståelse. Straffen ble etter dette satt til fengsel i 90 dager.

Mannen har vedtatt dommen.