Artikkelforfatterne er senioradvokat Helene A. Flølo (tv) og advokatfullmektig Christina Norland. De er del av eiendomsteamet i Advokatfirmaet Selmer.

«Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses»

Vi forteller deg hvordan du unngår retur fra Kartverket. Denne gangen tar vi for oss detaljer og nøyaktighet i selve signeringen.

Publisert Sist oppdatert

Djevelen er i detaljene når det kommer til signering av noe som skal tinglyses. Kartverket skal kunne fastslå med sikkerhet at disposisjonen de tinglyser er lovlig. Vi gir deg noen sjekkpunkter.

Elektronisk signering

Før du gjør noe annet, sjekk om det du skal gjøre kan tinglyses digitalt, og i så fall om du har verktøyene for det. Mulighetene utvides gradvis, og foreløpig er elektronisk tinglysing mulig for eierskifter, pant, sikringspant, urådigheter og sletting av heftelser. E-signaturer forutsetter at den som signerer har BankID.

Fordi e-signaturer har betryggende ID-kontroll (BankID) er det ikke nødvendig å ha vitner. Privatpersoner kan foreløpig ikke tinglyse elektronisk.

Signering etter fullmakt

Brukes det fullmakt må fullmaktsgiver identifiseres på samme måte som kreves for det dokumentet som tinglyses. En selger av eiendom må eksempelvis identifiseres med fullt navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer i selve fullmakten. Kreves det vitner for disposisjonen, kreves det også vitner på fullmakten.

Ved fullmakt fra et selskap er det iht. aksjeloven et krav at hele styret må signere på fullmakten, og det er dermed ikke tilstrekkelig at den eller de som har en signaturrett gir fullmakt videre. Vi gjør likevel oppmerksom på at rundskriv fra Kartverket indikerer at det i tinglysingsøyemed aksepteres som tilstrekkelig at den eller de som har en signaturrett kan gi fullmakt videre.

Eiendommen det gis fullmakt til å disponere over må også identifiseres, med kommune-, gårds- og bruksnummer, og ev. feste- og seksjonsnummer. For borettslagsandeler er ikke dette nok, man må ha med organisasjonsnummer og andelsnummer.

Original fullmakt må legges ved til Kartverket, eventuelt en bekreftet kopi med en inneståelseserklæring om at fullmakten gjelder den datoen den er brukt.

Hvem er denne «innsender»?

Den som sender et dokument til tinglysing, skal føres inn øverst på dokumentet. Men, hvis du legger ved et følgebrev til Kartverket, er det avsender i brevet som blir regnet som innsender, uansett hva som står på dokumentet og selv om du presiserer i brevet at noen andre enn avsender skal regnes som innsender.

Husk at det er «innsender» som får faktura for tinglysingsgebyr og som får faktura for dokumentavgiften ved overdragelse av eiendom. For advokater og andre rådgivere kan det i så fall være lurt å få dette betalt til klientkonto på forhånd, eller sørge for at rette betaler står som innsender.

Signering i praksis

Bruk blå penn til signaturer, og skriv med litt trykk. Da ser Kartverket enkelt at det er en original.

Skriv navn på alle som signerer med blokkbokstaver. Signaturer er vanskelige å tyde, og Kartverket må kontrollere at rett person har signert.

Hvis du skriver ut på mer enn ett ark; pass på at riktig person også signerer nederst på arket på alle sider der de ikke har signert i andre rubrikker. Her er det ikke nødvendig med blokkbokstaver.

Skaff signatur på to originaler, eller ta bekreftet kopi så Kartverket får to eksemplarer.

Artikkelforfatterne er senioradvokat Helene A. Flølo og advokatfullmektig Christina Norland. De er del av eiendomsteamet i Advokatfirmaet Selmer.

Powered by Labrador CMS