Aktuelt:

NYE STYREMEDLEMMER: Charlotte Helleland, Ida Aall Gram og Stian B. Røsland.
NYE STYREMEDLEMMER: Charlotte Helleland, Ida Aall Gram og Stian B. Røsland.

Disse går inn i OMA-styret

Charlotte Helleland fra Dark arkitekter, Ida Aall Gram fra Aspelin Ramm og Stian B. Røsland i Selmer går inn i det nye styret i OMA.

Ifølge leder av valgkomiteen Emil Paaske representerer rekrutteringen av nye styremedlemmer representerer en kursendring for OMA.

– Tidligere har styremedlemmer primært representert XL-medlemmer, noe som har begrenset tilfanget og mangfoldet av kandidater til styret. Da vedtektene ble endret i 2022 fikk også valgkomiteen bredere mandat. Vi har derfor vektlagt mangfold, både i type bransjer, erfaring, faglig bakgrunn og selskaper de enkelte representerer.

Charlotte Helleland er prosjektdirektør for Oslo i Dark arkitekter, Ida Aall Gram er CEO Aspelin Ramm og Stian B. Røsland er partner i advokatfirmaet Selmer.

Samtidig ble Mathis Grimstad gjenvalgt for to nye år som styreleder i bransjeforeningen OMA.

– Jeg takker for tilliten med gjenvalg som styreleder for 2 nye år. OMA er innen en viktig fase med mer fokus på Oslo-regionen og en rekke aktiviteter knyttet til byutviklingen i vår region. Vi øker aktiviteten fremover og ønsker å bidra til at samarbeidet mellom det offentlige og private blir bedre. Med et nytt slagkraftig styre, og en styrket administrasjon med ny utviklingsdirektør fra første juni, gleder vi oss til fortsettelsen, sier Mathis Grimstad.

Powered by Labrador CMS