KREVENDE OG GIVENDE: - Det har vært krevende, men også svært givende å løse de mange ulike konseptene, sier Olav Birkenes i Birk & Co og Camilla Aakre hos LINK Arkitekter om boligprosjektet Fyrstikkbakken 17, her under et seminar hos Advokatfirmaet Haavind denne uken.

- Dette er sosiale boformer i praksis

Det skrives mye om sosiale boformer, men få har gjennomført slike prosjekter i praksis. Reelle og gjennomførte prosjekter stod i fokus hos Advokatfirmaet Haavind denne uken.

Publisert Sist oppdatert

På en utfordrende og nordvestvendt tomt, inneklemt mellom tog, T-bane og E6. Det var likevel et stort potensiale for boliger med utsikt over byen og fjorden, og beliggenhet med gode forbindelser til sentrum. Birk & co og LINK Arkitektur har her fått til et prosjekt med 163 boliger fordelt på fire punkthus på 8-10 etasjer, hvor det sosiale står i fokus.

Futurebuilt la ekstra føringer på å ta bærekraftige valg, samtidig som det ga muligheter i form av god dialog med kommunen og et faglig nettverk rundt bærekraft.

Fystikkbakken 14 er også et av de mest omtalte boligprosjektene de siste årene og ga leserrekord hos Estate Nyheter i 2017.

Prosjektet er nå under bygging og innflytting forventes foregå i perioden Q3 23 – Q1 24.

- For oss i LINK har det vært svært givende og inspirerende å jobbe tett sammen med en utbygger som er så engasjert i å utforske nye løsninger og muligheter som det Birk er, sier Camilla Aakre hos LINK Arkitektur.

- Fyrstikkbakken 14 er et innovativt prosjekt på så mange områder. Nye boformer, heldigital salgsprosess, arenaer for sosial bærekraft utviklet i dialog med fremtidige og faktiske boligkjøpere, muligheten for å påvirke utformingen av sin egen bolig gjennom planvalg, uttesting av parkeringsløsninger med leie fremfor eie, mm. Det er en glede å få lov til å fortelle om prosjektet og de mange spennende løsningene, fortsetter hun.

- Vi er veldig stolte av prosjektet, både med tanke på design og prosess. Det har vært krevende, men er også svært givende å løse de mange ulike konseptene. Det forutsetter god dialog, godt samarbeid og engasjerte medarbeidere fra alle parter i prosjektet. En engasjert byggherre er helt avgjørende.

Det ble understreket at kommunen må også være med på prosessen, da mange valg fremdeles står åpne ved søknad om tillatelse.

- Delemeter selger godt

Birk & Co mener at fremtidens boligprosjekter vil ha av en vesentlig mer på deling og mindre helt private arealer.

Krav til felles arealer – såkalte delemeter – har nylig blitt lagt inn som krav i forslag til kommuneplan både i Trondheim og i Oslo.

- Gjennom blant annet Fyrstikkbakken 14 har vi sett at boligprosjekter som satser på delemeter med høy kvalitet selger godt også i krevende tider, sier Olav Birkenes.

- Vår oppfatning er at prosjekter som satser høyt på miljø og sosial bærekraft tiltrekker seg de flinkeste folka i bransjen, slik at prosjektene blir bedre og reisen til målet blir adskillig mer givende enn ved å bygge tradisjonelle løsninger.

Et annet selskap som har vært i vinden i det siste er Heime Proptech, som har jobbet med sosiale bofellesskap. Heime forvalter en rekke store boligprosjekter, sist Molobyen.

- Veldig gøy å kunne snakke om sosial bærekraft hos Haavind og til full sal. Bransjen er i en god endring og sosial bærekraft kommer virkelig godt frem. For oss i Heime betyr det mye å kunne snakke om sosial bærekraft i praksis på slike arenaer

Heime understreket betydningen av nabolag og beskrev hvordan nabolag må bygges fra første dag i prosjektene.

Powered by Labrador CMS