14 ETASJER: Planforslaget legger til rette for boliger, handel og tjenestetilbud i Hallset sentrum. Det høyeste bygget er på 14 etasjer.
14 ETASJER: Planforslaget legger til rette for boliger, handel og tjenestetilbud i Hallset sentrum. Det høyeste bygget er på 14 etasjer.

Det lille nærsenteret i Trondheim kan bli erstattet av denne bebyggelsen

Selvaag Bolig vil oppføre en bebyggelse med 141 boliger samt arealer for utadrettet virksomhet.

Publisert

Reguleringsforslaget for Selsbakkvegen 37, en sentral del av Hallset lokale sentrum, er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Det eksisterende Migosenteret skal rives, og tomten skal utnyttes slik at ny bebyggelse fremstår som et kvartal med arealer for forretning og tjenesteyting i første etasje. I etasjene over planlegges det for boligbebyggelse.

Hjørnet mot rundkjøringen foreslås som et høyhus med 14 etasjer, som «vil markere det lokale sentrum på Hallset, og være et orienteringspunkt i landskapet».

Planforslaget legger opp til 3.000 kvadratmeter forretning og 1.843 kvadratmeter tjenesteyting i tillegg til 141 boliger. Forslaget er utarbeidet av ARC arkitekter som plankonsulent på vegne av forslagstiller Selvaag Bolig.

– I dag ligger det et lite kjøpesenter omgitt av asfalterte flater for bilparkering og manøvreringsareal. Planen har til hensikt å fortette en del av Hallset lokale sentrum med en høy andel boliger og økt tilbud for handel og tjenester, skriver arkitektselskapet i planforslaget.

Planforslaget legger opp til en variert byggehøyde for kvartalet der boligene på taket varierer fra 3 etasjer i sørøst til 14 etasjer i nordvest. Variasjonen kommer av at planområdets funksjon som bydelssenter ønskes synliggjort.

– Samtidig er det både ønskelig og samfunnsnyttig med høy tetthet i bydelssentra i Trondheim, påpeker ARC arkitekter.

Det høyeste bygget er plassert i nordvestre hjørne av kvartalet der skyggevirkningen for naboer og eget uteoppholdsareal blir minst. Den øvrige bebyggelsen trappes ned fra 6 etasjer i nord til 4 etasjer mot øst og 5-3 etasjer i sør.