URBAN BEBYGGELSE: Hensikten med planen er å skape en helhetlig og urban bebyggelse.
URBAN BEBYGGELSE: Hensikten med planen er å skape en helhetlig og urban bebyggelse.

Banket gjennom i Oslo bystyre (+)

Pilares Eiendom og Rema Etablering får oppføre 40 boliger samt utadrettet virksomhet på Sæter i Oslo.

Publisert

– I tråd med kommuneplanen og Sæterplanen er Sæter de siste årene blitt styrket som et urbant lokalsenter med et utvidet handelstilbud, et nytt offentlig torg og boligbebyggelse med høyere tetthet. Det er forslagsstillers ambisjon å bidra til å styrke Sæter som knutepunkt ved å skape et godt bomiljø som ivaretar Sæters egenart og kvalitet, skriver Lund + Slatto arkitekter i planforslaget, som nylig ble vedtatt av Oslo bystyre.

Planforslaget er utarbeidet på vegne av Pilares Eiendom og Rema Etablering, og legger til rette for ny bebyggelse i 3-4 etasjer ut mot Ekebergveien og Nordstrandveien, med ca. 40 boliger. I tillegg kommer utadrettet virksomhet i de nederste etasjene ut mot Ekebergveien og Nordstrandveien. Ekebergveien 230 reguleres til bevaring. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Dagens situasjon innenfor planområdet er i stor grad preget av asfalterte overflater med mye overflateparkering, og utflytende romdannelser. Både dagens bebyggelse i Ekebergveien 230, Ekebergveien 232 og Nordstrandveien 47 inneholder allerede i dag næringsarealer på gateplan, men dagens butikker er nordvendt og ligger betydelig lavere i terrenget enn det nye torget.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.