FOREGANGSPROSJEKT: Bygget er tenkt som et foregangsprosjekt med høyt fokus på delingsøkonomi, grønn energi, miljø og bærekraft.
FOREGANGSPROSJEKT: Bygget er tenkt som et foregangsprosjekt med høyt fokus på delingsøkonomi, grønn energi, miljø og bærekraft.

Den sentralt beliggende bensinstasjonen i Oslo skal erstattes av dette bygget

Grünerløkka mobilitetshub er tenkt som et kombinert mobilitetssenter og boligprosjekt.

Publisert

På vegne av Fagerstad Eiendom AS har Arcasa Arkitekter bedt om forhåndskonferanse byggesak for Trondheimsveien 61. I dag er det en bensinstasjon med tilhørende bilvask på tomten.

– Eiendommen har en sentral plassering i byen, med stor synlighet fra omkringliggende områder. Situasjonen fremstår i dag som lite attraktiv i bybildet med mye harde flater og forurensende virksomheter, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Tiltakshaver utreder muligheten for å oppføre et kombinert nærings- og boligbygg i 2 volumer på henholdsvis 6 og 8 etasjer samt kjelleretasje for tekniske rom, boder og deleordning for elbiler. De to byggene bindes sammen av en næringsetasje. Uteareal for boligene er tenkt plassert på taket av næringsetasjen, i tillegg til takterrasse på hvert av de to boligvolumene.

Eiendommen i dag.
Eiendommen i dag.

– Næringsarealet i første etasje er tenkt drevet som en mobilitetshub /- senter for nabolaget og byen rundt med fokus på mikromobilitet og deling. Bildeling, hurtiglading, service / utleie av sykler og sparkesykler. Pakkepunkt og bytte- eller deleinitiativer som eksempelvis BUA eller ombruksstasjon kan også tenkes inn i prosjektet, heter det i henvendelsen til PBE.

Prosjektet vil BREEAM-sertifiseres, og er tenkt som et foregangsprosjekt med høyt fokus på delingsøkonomi, grønn energi, miljø og bærekraft.

– Plassert på en meget sentral tomt på Grünerløkka – i møtet mellom Trondheimsveien, Helgesens gate og Sarsgate, nærme Carl Berners plass og T-bane og de store, grønne parkene Sofienbergparken og Tøyenparken – ligger eiendommen perfekt plassert som et fyrtårn innen miljøvennlig nabolagsutvikling og grønn mobilitet, mener Arcasa Arkitekter.

Prosjektet ønsker å underbygge denne plasseringen og funksjonen «gjennom en ekspressiv og dynamisk arkitektur, der en fasade med moderne uttrykk i tre, inviterende fasader og integrerte solcellepaneler bidrar til å redusere det miljømessige fotavtrykket, samtidig som utnyttelse og høyder ønskes utforsket».

Powered by Labrador CMS