PÅBYGG: Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet.
PÅBYGG: Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet.

Riksantikvaren fraråder omstridt plan i Stortingsgata

– Odd Fellow-bygningen har svært høy verneverdi, og er av nasjonal verdi, uttaler Riksantikvaren

Publisert

Estate Nyheter har flere ganger omtalt det omstridte prosjektet i Stortingsgata 28, der Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet.

Pecunia, som eier naboeiendommen Haakon VIIs gate 5 (Hemsen-gården), har hele tiden vært kritisk til planene. Selskapet mener påbygget vil vesentlig forringe dagslysinnslippet til Hemsengården – regnet som ett av de beste kontorbyggene i CBD-området Vika.

Odd Fellow Ordenen har møtt mye motbør for planforslaget, og nå er også Riksantikvaren kommet på banen. I en uttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver Riksantikvaren at Odd Fellow-bygningen har svært høy verneverdi, og er av nasjonal verdi.

– De høye verneverdiene knytter seg både til bygningen som enkeltobjekt og som del av et viktig kulturhistorisk miljø, heter det i uttalelsen.

Riksantikvaren fraråder sterkt Odd Fellow Ordenens alternativ.

– Påbygging av den aktuelle bygningen med tre etasjer vil vesentlig svekke bygningens kulturminneverdier som et av modernismens sentrale og tidlige anlegg i Norge. Ut fra en helhetlig vurdering av både nasjonale kulturmiljøinteresser og den forutgående planprosess, velger Riksantikvaren å ikke reise innsigelse, men anbefaler sterkt Byantikvarens alternativ 2, fremgår det av brevet til PBE.

Byantikvaren fremmer et alternativ med strammere maksimale rammer for utvikling av et påbygg, som ivaretar hensynet til opplevelsen av Odd Fellow-bygningen og lysforhold for naboeiendommen. PBE kan også anbefale Byantikvarens alternativ.

Powered by Labrador CMS