VIL HA GRØNNE BYGGEIERE: Kronikkforfatter er Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.
VIL HA GRØNNE BYGGEIERE: Kronikkforfatter er Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Den glemte klimakjempen – bli med å kjempe

Du som byggeier og -utvikler kan gjøre en forskjell - både for klima, mennesker og natur.

Publisert

Som den viktigste premissgiveren for klimagassutslipp fra industri-, energi- og transportsektoren, er bygg og eiendom en klimakjempe.

På den ene siden er det ingen god nyhet. På den andre siden er det motiverende å være en klimakjempe. Det betyr nemlig at du som byggeier og utvikler har en enorm innflytelse over utslipp fra andre sektorer.

Kjempen våkner

Bygg- og eiendomssektoren kan gjøre mye, men vi trenger myndighetene med på laget for å skape endring i den skala som trengs.

Til tross for våre store indirekte utslipp reflekteres vår sektors miljøpotesial i liten grad i nasjonalbudsjettet eller i regjeringens viktige verktøykasse for klimakutt, Klimakur 2030. Derfor kaller vi oss den glemte klimakjempen.

Mens vi venter på myndighetene, er kjempen selv i ferd med å våkne. I «Vi skal redde verden» gir Zero-leder Marius Holm skryt til eiendomsbransjen for økt ambisjonsnivå på klima.

Grønn Byggallianse har jobbet med bærekraft i sektoren i 17 år og jeg selv i 30 år, og interessen for bærekraft har gradvist økt. Blant annet har nå 50 eiendomsselskap signert på at de vil følge strakstiltakene i Eiendomsektorens veikart mot 2050.

Disse 50 selskapene representerer over 20% av alt næringsareal i Norge, samt en stor andel av boligblokker.

For å nå våre klimamål, må vi likevel øke hastigheten og ambisjonsnivået og få med flere aktører.

Flere tanker i hodet

Å redde verden er ikke lett. Et bærekraftig bygg og område er bra for både helsa, lommeboka og miljøet.

Bygg- og eiendomssektoren spiller ikke bare en viktig rolle for å få ned klimagassutslippene og redusere klimarisiko. Vår sektor er også helt sentrale for å hindre tap av biomangfold og styrke økosystemene, og for å skape gode byer og områder der mennesker med ulike bakgrunn kan leve gode liv.

Derfor kan vi ikke nøye oss med å telle CO2-utslipp. Vi må ha kunnskap og verktøy som lar oss bygge med flere tanker i hodet samtidig. Et eksempel er BREEAM som premierer de som jobber helhetlig med klimakutt fra materialer, energibruk og transport og samtidig krever at prosjektene jobber med andre viktige hensyn som biologisk mangfold, ressurseffektivisering og godt inneklima.

Vi oppfordrer deg som er byggeier eller utvikler til å kjenne på din egen påvirkningskraft. Du kan virkelig bidra så det monner i det grønne skiftet.

Her er en liten ideliste på hva du kan gjøre for å komme raskt i gang med dine kjempeskritt mot en mer bærekraftig bygg- og eiendomssektor.:

1. Riv mindre – (bruk vårt tipshefte Tenk deg om før du river)

2. Ombruk flere materialer

3. Reduser avfallet ved bygging

4. Velg løsninger og byggevarer som gir lave utslipp i et livsløpsperspektiv- krev f.eks. at prosjektet bruker Grønn Materialguide og ECOproduct.

5. Ha 100 % fossilfrie og snart helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser