Aktuelt:

BEDRE TIDER: Wiersholm-partner Stig Bech (helt til venstre) ledet et panel bestående av f.v. byrådsleder Raymond Johansen, utelivsgründer Runar Skjerven Eggesvik, klesgründer Susanne Holzweiler og Wiersholm-advokat Henrik Botten Taubøll.
BEDRE TIDER: Wiersholm-partner Stig Bech (helt til venstre) ledet et panel bestående av f.v. byrådsleder Raymond Johansen, utelivsgründer Runar Skjerven Eggesvik, klesgründer Susanne Holzweiler og Wiersholm-advokat Henrik Botten Taubøll.

Delte sine spådommer om byutvikling etter pandemien

Wiersholm-partner Stig L. Bech styrte diskusjonen da et panel bestående av byrådsleder Raymond Johansen, utelivsgründer Runar Skjerven Eggesvik, klesgründer Susanne Holzweiler og Wiersholm-advokat Henrik Botten Taubøll delte sine perspektiver på hva som vil kjennetegne by- og arbeidslivet i Oslo fremover.

Publisert

Diskusjonen var en del av programmet til Oslo Urban Week, arrangert av Oslo Metropolitan Area (OMA). Gjennom en times seanse gikk panelet i dybden på erfaringer med pandemien og gryende trender som kan prege byutviklingen fremover. Panelet var enige om at pandemien har vært et hardt slag for byen, men samtidig har de siste 18 månedene også utløst flere nye tjenester, produkter og forbrukervaner som vil kunne styrke utelivet og næringslivet i og rundt byer.

Bech innledet med at det tross en krevende situasjon har det vært et godt samarbeid mellom myndigheter, eiendomsaktører og leietakere i byene. Vi ser nå at kontorfolket inntar sentrum igjen, men ikke i like stort monn og ikke etter samme mønster som før.

Utelivet har vært særlig hardt rammet.

- Nå opplever mange også en boost som følge av gjenåpning, sa Eggesvik.

Likevel er det stor usikkerhet og flere utfordringer som må håndteres. Blant annet er det mangel på arbeidskraft i servicenæringen, og det er fortsatt fare for at flere aktører på bygulvet omsider vil gå konkurs.

-Vi skal ansette 200 personer de nærmeste årene, men hvor vi finne disse personene nå? Det at tilgangen på utenlandsk arbeidskraft har blitt kraftig redusert har vært en større påvirkningsfaktor enn vi hadde forutsett for oss, la Eggesvik til.

Susanne Holzweiler var opptatt av at retail må by på mer enn bare utsalg. Her blir selve opplevelsen sentral. Deres butikk i OsloBukta er også en restaurant og opplevelsen skapes i skjæringspunktet mellom de ulike delene av virksomheten.

- I restauranten kan gjestene på kveldstid for eksempel bestille en cardigan på nett under besøket og få den pakket inn sammen med regningen. Dette skaper nye muligheter for oss og en spennende opplevelse for gjestene.

Raymond Johansen var opptatt av hvordan byen skal åpnes igjen. Det har vært et krevende år som byrådsleder.

- Det er ikke mange som har vært med på å stenge ned en hel by, sa han.

- Nå går vi forhåpentlig bedre tider i møte.

Johansen understreket at det skal mye til før menneskelig adferd endres og at han har tro på at vi delvis vil returnere til gamle vaner igjen. I kjølvannet av 22. juli 2011 var det et sterkt samhold, men i dag er debattklimaet på nett tøffere enn noen gang.

- Her kan kanskje de fysiske møteplassene ha en positiv rolle, understreket Taubøll.

- Det er nok enklere å ytre mer radikale meninger om alle sitter i hver sin stue, enn om man må konfrontere kollegaer og andre med meninger. Det fysiske kontoret kan også ha en rolle her.

Motivasjon til å komme tilbake til kontoret, og den enkeltes effektivitet, var et tema. Taubøll påpekte at Leesman hadde gjort en undersøkelse hvor de sammenlignet ansattes oppgitte effektivitet på kontoret mot kvaliteten på kontor.

- Undersøkelsen viste at ansatte som oppga at de var mer effektive på et fysisk kontor, også i stor grad var i gruppen av arbeidstakere med attraktive kontorer på sentrale lokasjoner. Ansatte som oppga bedre effektivitet hjemme, hadde også dårligere kontorfasiliteter. Dette er interesant fordi det viser at kvaliteten på kontor vil ha en stor betydning fremover. Nå som kontor i større grad har blitt en valgmulighet, handler det ikke bare om å huse ansatte, men å tiltrekke seg dem. I det lange løp kan dette medføre en vesentlig høyere verdistigning på sentrale og gode kontorer, enn de i randsonen enn tidligere antatt.

I valg av nye hybridløsninger er det videre viktig å være bevisst på valgene som tas.

- I begynnelsen av pandemien ble kontorene tømt, men sjefene og sentrale beslutningstakere fikk gjerne komme tilbake fysisk til de halvtomme lokalene. Rich Barton, CEO i Zillow, advarte tidlig om deres erfaringer med dette. På arbeidsplassen ble det ett A-lag av ansatte som fikk være på kontoret og ett B-lag med såkalte "Teams-ansatte" som satt hjemme. I bedriften gjorde dette at det ble svært mye vanskeligere for de som satt hjemme å ha noe å si på arbeidsplassen. Zillow endret da til en mer generell ordning basert på antall dager for å redde arbeidsmiljøet.

Panelet var alle enige om at man er avhengige av byen og at de fysiske møteplassene vil få en sentral rolle videre.

Powered by Labrador CMS