NY RAPPORT: Senioranalytiker Ann Kristin Aure i UNION er ute med den halvårlige coworking-rapporten.
NY RAPPORT: Senioranalytiker Ann Kristin Aure i UNION er ute med den halvårlige coworking-rapporten.

Coworking: Så å si ingen selskaper tjener penger

Kostnadsøkninger og lavere belegg slår hardt ut for coworkingaktørene.

Publisert

– For første gang siden starten av pandemien har belegget hos coworking-aktørene falt, til 76 prosent. Dette er ned fra 81 prosent i januar 2023, sier senioranalytiker Ann Kristin Aure i UNION.

Hun er nettopp ferdig med den halvårige coworking-undersøkelsen til UNION, som er gjennomført blant 45 aktører med 14.350 arbeidsplasser.

Det har vært en marginal netto økning i tilbudet etter at noen senter er blitt lagt ned, mens noen har åpnet. Ifølge Aure er det hovedsakelig åpningen av Spaces på Stortorvet som driver kapasitetsøkningen. Samtidig har antall medlemmer aggregert falt med to prosent.

– Kun halvparten av medlemmene oppgir at de er i lønnsomt terreng, dvs. at belegget er høyere enn det de anslår som break even belegg. Dette er betydelig færre enn for et år siden, da 69 prosent hadde et belegg som var lønnsomt, sier Aure.

Hun viser til regnskapstall, som viser at det så og si er ingen aktører som tjener penger.

– Riktignok er utviklingen fra regnskapsår 2021 til 2022 positiv. 2021 var et krevende år for aktørene, med koronarestriksjoner i et marked som var preget av overetablering. Dersom man ser på senter isolert sett, er det flere som driver lønnsomt. Det er også noen aktører som er i en vekstfase, og som tidligst venter å tjene penger fra tidligst 2024.

I gjennomsnitt har coworking-aktørene økt prisene med mellom 4 og 8 prosent, avhengig av type medlemskap. Privat kontor og hot desk-medlemskap i sentrum har hatt størst prisøkning.

Ifølge UNION-analytikeren er økte kostnader fortsatt en del av hovedutfordringen som aktørene trekker frem. I tillegg er det vanskeligere å få tak i nye medlemmer.

Samtidig er det flere store aktører som sliter tungt. WeWork har allerede meldt til Nasdaq-børsen i USA at de risikerer å gå konkurs. I Norge har WeWork lokaler i Tjuvholmen Allé 3 og Haakon VIIs gate 5. Ifølge UNION er deres markedsandel, målt i antall kontorplasser/kapasitet, på i underkant av 8 prosent.

Recreates coworking-satsning Evolve har også gått med store underskudd, og lagt ned flere senter. De har ifølge UNION en markedsandel i Oslo, Asker og Bærum på rett i underkant av 9 prosent.

– Disse aktørene til sammen er dermed nesten like store som IWG (Spaces og Regus), målt i markedsandeler, sier Aure.

Med 20,4 prosent markedsandel, er IWG den største aktøren innenfor utleie av fleksible kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum. Det internasjonale selskapet søkte konkursbeskyttelse for deler av virksomheten i 2020, men har ifølge Aure opplevd en positiv utvikling de siste månedene, med 14 prosent vekst i inntektene, og 48 prosent vekst i EBITDA (YoY).

– Flere aktører trekker frem at det er en utfordring for de at noen aktører sliter, rett og slett for at prisene på medlemskap «dumpes» og dermed blir det vanskeligere for de andre å øke lønnsomheten. Spesielt i en tid med kostnader som øker betydelig, både i form av høy leieprisvekst, lønnsvekst og økte priser på varer og tjenester, sier Aure.

Powered by Labrador CMS