ØKER: Frida Tosterud Grov sier det er det en betydelig generell forbedring i det norske transaksjonsmarkedet som de ikke anser som midlertidig.

Colliers: Lovende start på 2024

Og de forventer at andre halvår skal stige ytterligere.

Publisert Sist oppdatert

Etter flere turbulente år begynner, ifølge den nordiske eiendomsrådgiveren Colliers, de hardt rammede nordiske transaksjonsmarkedene sakte men sikkert å komme seg. 

I første halvdel av 2024 nådde transaksjonsvolumene i det nordiske eiendomsmarkedet rett under 13 milliarder euro, 24 prosent høyere enn samme periode i fjor. Volumene er litt foran nivåene registrert i første halvdel av 2014, perioden etter det svake volumet i 2013, og i et historisk perspektiv nærmer vi oss nå mer normale markeder, 

– Den børsnoterte sektoren nådde sannsynligvis bunnen sent i 2023, og kort tid etter økte aktiviteten i gjeldsmarkedet raskt med gunstigere vilkår. Vi observerer nå det samme i det direkte eiendomsmarkedet, med et økt kjøperunivers, mindre spredning mellom kjøpere og selgere, og generelt bedre insentiver for å få avtaler i havn,” sier André Lundberg, som er head of capital markets Sverige samt partner i Colliers Nordics.

Store forskjeller på tvers av landene

Til tross for økte transaksjonsvolumer i Norden, er det ifølge Colliers betydelige forskjeller mellom landene. De norske bedret seg mest (+82%), etterfulgt av Sverige (+16%) og Danmark (+8%), mens de finske volumene er lavere sammenlignet med fjoråret (-8%).

– Økningen i Norge kan til en viss grad forklares med noen få store avhendelser fra pressede investorer. Imidlertid er det en betydelig generell forbedring i det norske transaksjonsmarkedet som vi ikke anser som midlertidig. Snarere opplever vi det motsatte, med økt aktivitet inn i andre halvdel av 2024,”sier Frida Tosterud Grov som er head of capital markets Norge og partner i selskapet.

Kontormarkedsaktiviteten øker 

Sektorvis toppet logistikk seg som en av de største segmentene og sto for 26 prosent av det nordiske transaksjonsvolumet. Kontor gjenerobret topplassen som det største segmentet for første gang siden 2019, med en markedsandel på 30 prosent så langt i 2024. Markedsandelen for offentlige eiendommer fortsatte å synke og har falt fra 17 prosent av markedet i 2022 til 5 prosent i 2024.

– Den økte aktiviteten innen kontorsegmentet er spesielt interessant gitt de turbulente årene siden Covid-utbruddet. Men det er ikke favoritten blant alle investorer. Internasjonalt er det negative synet på kontorer nesten motsatt av det vi observerer i Norden, noe som er tydelig når man ser på statistikken. Utenlandske investorer har vært netto selgere i segmentet siden 2020, sier John Petersson som er acting head of research.

Den børsnoterte sektoren vokser

Tre år med synkende kjøperside markedsandel ble brutt i første halvdel av 2024 da den børsnoterte sektoren sto for 8 prosent av oppkjøpene i Norden, en økning fra 5 prosent i 2023. Det er imidlertid forskjeller blant selskaper og sektorer, med noen selskaper som fortsatt trenger å selge eiendommer for å forbedre sin kapitalstruktur. I gjelds- og egenkapitalmarkedene har aktiviteten vært høy med obligasjonsutstedelser på 3,2 milliarder euro, egenkapitalutstedelser på 600 millioner euro og to nye noteringer så langt i 2024. Basert på det positive markedsmiljøet forventes den børsnoterte sektoren å vokse videre fremover ifølge Colliers.

Fortsatt tilstrømning av utenlandsk kapital

Etter ti påfølgende år med positiv tilstrømning av utenlandsk kapital til regionen, forble den utenlandske interessen for Norden positiv i første halvdel av 2024 – selv om utenlandske kjøpere stod for marginale 23 prosent og utenlandske selgere for 22 prosent av det nordiske volumet. Andelen nettoinvesteringer har sunket grunnet ulike syn på prising, men det er fortsatt en betydelig mengde utenlandsk kapital på sidelinjen klar til å investere i Norden.

De fem største eiendomstransaksjonene i den nordiske regionen i første halvdel av 2024:

1. Reitan Eiendom, gjennom datterselskap, kjøper en kontorportefølje i Norge fra Entra (NOK 6,5 milliarder)

2. Logistea kjøper 100% av aksjene i KMC Properties (SEK 13 miljarder1)

3. Norwegian Property kjøper en kontoreiendom i Oslo fra et syndikat (NOK 2,8 milliarder)

4. DK Retail Invest kjøper en retail portefølje i Danmark fra Rema 1000 (DKK 1,8 milliarder)

5. KLP Eiendom kjøper en kontoreiendom i Oslo fra Schage Eiendom (NOK 2,5 milliarder)

Powered by Labrador CMS