GRØNN SATSING: Administrerende direktør Leif Arne Røsnes går i gang med grønne strakstiltak.
GRØNN SATSING: Administrerende direktør Leif Arne Røsnes går i gang med grønne strakstiltak.

Braathen går for grønt

Braathen Eiendom blir med på strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere eiendomsselskaper tar et forpliktende miljøstandpunkt og blir med på strakstiltakene i veikartet som er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Nå starter også Braathen Eiendom arbeidet med strakstiltakene ved å forplikte seg til dem.

– Et avgjørende kriterium som ble utarbeidet når Braathen Eiendom besluttet etablering av ny eiendomsportefølje i 2005, var eierskap til store attraktive kontorbygg med grønn beliggenhet. Grønn beliggenhet ble definert som lokasjoner med umiddelbar nærhet til Nationaltheatret eller Oslo S. Dermed blir det et naturlig valg for de 3500 personene som jobber i byggene våre å velge grønt med tanke på effektivitet og transport, sier administrerende direktør Leif Arne Røsnes.

Han forteller at grønn drift har vært på Braathen Eiendoms dagsorden i mange år. Mye handler ifølge Røsnes om å være tett på byggene og menneskene som bruker byggene, slik at man i fellesskap finner gode, miljøvennlige løsninger.

– Å inngå et enda tettere samarbeid med Grønn Byggallianse vurderes både godt og helt naturlig for oss. De har vært veldig flinke til å bevisstgjøre bransjen og vise vei for hvordan vi selv kan ta samfunnsansvar, sier Røsnes.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Se også Leif Arne Røsnes fortelle om hvordan gårdeiere kan bidra til å øke leietakers verdiskapning her: