Avinor - Nordic Office of Architecture - Ivan BroderyClick to add image caption
Avinor - Nordic Office of Architecture - Ivan BroderyClick to add image caption

– Betryggende at hjelpen aldri er langt unna

Sikker drift av bygningene de eier er høyt på dagsorden for Avinor. Når hele Norge skal ha tilgang til gode luftfartstjenester er en sikker bygningsmasse en stor del av dette. VELUX Commercial Bramo bidrar til at god funksjon på anlegg og rutiner knyttet til brannvern opprettholdes.

Publisert Sist oppdatert

Avinor AS eier, drifter og utvikler et landsomfattende nettverk av flyplasser. På Oslo lufthavn er det driftsingeniør på bygg og tekniske anlegg, Marlene Gabrielsen Mo, som har det overordnede ansvaret for enkelte av de brannsikrende systemene. Gjennom jobben med drift og forvalting av alle byggene på Oslo lufthavn skal det sikres optimal funksjon på alt fra røykluker til branngardiner og brannporter.

– For oss er det helt essensielt at hjelpen aldri er langt unna når vi har behov for det. Det skjer jo at vi tester anleggene og at det er en røykluke vi ikke får lukket eller en røykgardin som ikke vil opp igjen, da må vi rette feilen så fort som mulig. Dermed er enkel kommunikasjon og kort responstid veldig viktig for oss, sier Mo.

Serviceavtalen Avinor har med VELUX Commercial Bramo omfatter en fast årskontroll hver høst i tillegg til en vaktordning som dekker de feilene som oppstår akutt. Samtidig gir avtalen rom for større forbedringer og prosjekter som innkjøp av enkelte nye anlegg.

– Bygningsmassen på Oslo lufthavn er enormt stor, og det er betryggende for oss at vi har en pålitelig støttespiller som på noen måter kjenner anlegget bedre enn vi gjør selv. Det er mange komponenter hvor tilkomst ikke er så enkelt, og da er det fint at VELUX Commercial Bramo har oversikt og kan hjelpe oss med å besvare de spørsmålene som dukker opp, forklarer Mo.

Et knirkefritt samarbeid

Med en stor og kompleks bygningsmasse å ta hånd om legger Mo særlig vekt på den stabile oppfølgingen de får fra VELUX Commercial Bramo. Blant annet er det planlagt når fast service skal være, noe som skaper trygghet og forutsigbarhet for begge parter.

– Utfordringen på enkelte andre avtaler er at ting ikke planlegges så godt fra leverandørens side. Ofte endres også mannskapet fra gang til gang, men på denne serviceavtalen er det svært stabilt. Dette fører til at de fleste utfordringene blir løst veldig raskt. I tillegg blir det mindre behov for kursing og opplæring, noe som er veldig ressurskrevende for oss. Disse oppgavene krever mye fordi godkjenninger og sikkerhetstiltak er strengt regulert og må være på plass for at noen skal kunne jobbe inne på flyplassen. Avtalen med VELUX Commercial Bramo fungerer veldig bra, avslutter Mo.

Kontakt VELUX Commercial Barmo serviceavdeling.

Powered by Labrador CMS