NY BANKUNDERSØKELSE: Analysesjef Robert Nystad i UNION Gruppen ser økte rentekostnader, til tross for at bankmarginene faller.
NY BANKUNDERSØKELSE: Analysesjef Robert Nystad i UNION Gruppen ser økte rentekostnader, til tross for at bankmarginene faller.

Bankmarginene faller for tredje kvartal på rad

Bankmarginene på utlån til næringseiendom fortsetter å falle. Samtidig stiger de lange rentene.

Publisert

Det er i UNION Gruppens ferske bankundersøkelse at det kommer frem at konkurransen er hard blant bankene som låner ut penger til eiendom. Ifølge analysesjef Robert Nystad var snittmarginen for nye femårslån, med 65 prosent belåning, 213 basispunkter. Det er 9 punkter lavere enn i fjerde kvartal. Dermed har bankmarginene falt i tre kvartaler på rad. Nå er marginene ned 35 basispunkter siden mai i fjor.

– For de sikreste engasjementene, uavhengig av belåningsgrad, oppgir bankene i snitt en margin på 156 basispunkter. Fem av seks banker, oppgir at de har strukket seg lenger det siste kvartalet enn forrige kvartal, sier Nystad.

Lange renter stiger

Mens bankmarginene faller, stiger fem års swaprente, som nå er 42 basispunkter høyere enn i fjerde kvartal. Dermed har samlet finansieringskostnad for nye femårslån, med full rentesikring i hele perioden, stefet med 33 punkter til 3,40 prosent.

Samtidig melder UNION Gruppens analysesjef at obligasjonsmarkedet er veldig tilgjengelig.

– Den berømte «wall of money» flyter også inn i obligasjonsmarkedet. Sammen med sentralbankenes aktive rolle, har det bidratt til å dytte kredittpåslagene videre nedover, sier Nystad.

Ifølge UNION ble det i fjerde kvartal utstedt nye eiendomsobligasjoner for til sammen 16 milliarder kroner. Også i 2021 har det vært høy aktivitet i dette markedet, med flere nye obligasjonsutstedelser innenfor både investment grade- og high yield-segmentet.

Grønne lån

Grønne eiendomslån har skutt fart det siste året. Bankenes utestående volum til grønne lån er estimert til nærmere 15 milliarder kroner – etter å ha mer enn doblet seg gjennom fjoråret. Flere banker melder dessuten om store vekstambisjoner. Ettersom det fortsatt er en relativt liten del av bygningsmassen som kvalifiserer for grønt lån, er det god grunn til å anta at det blir hard konkurranse om slike utlån fremover, sier Nystad.