SAMARBEID: – Flere av våre mest lønnsomme prosjekter har blitt realisert i samarbeid med andre aktører, sier administrerende direktør Ole Halvor Svenkerud i Axer Eiendom.
SAMARBEID: – Flere av våre mest lønnsomme prosjekter har blitt realisert i samarbeid med andre aktører, sier administrerende direktør Ole Halvor Svenkerud i Axer Eiendom.

– Vi er godt posisjonert for videre vekst

Axer Eiendom har ca. 3.000 boliger under utvikling, og en styrket akkvisisjonsavdeling som er klare for ytterligere kjøp.

Publisert

Som boligutviklere flest har Axer Eiendom gjennom 2022 og 2023 utsatt lansering av flere prosjekter. I all hovedsak skyldes avgjørelsen kombinasjonen av høy entreprisekost og et nyboligmarked preget av usikkerhet som følge av økte renter og inflasjon.

Axer har samtidig utnyttet perioden godt. Selskapet har blant annet gjennomført flere eiendomskjøp off-market. I perioden har de også videreutviklet sine digitale plattformer for å skape sømløse kundeopplevelser. Parallelt har de gjennom året lagt ned store ressurser for å sikre god fremdrift i mange av eiendommene de har under regulering.

– Vår beslutning om å avvente nye salgsstarter skyldes den utfordrende markedssituasjonen. Vi er fornøyde med å ha flere prosjekter i vår portefølje som nærmer seg ferdig regulering. De spesielle omstendighetene har tvunget oss til å jobbe grundigere med optimalisering av prosjektene, noe vi ser på som en stor fordel når markedet tar seg opp, uttaler selskapets administrerende direktør, Ole Halvor Svenkerud, i en pressemelding.

Kombinasjonen færre boliger under bygging og ytre påvirkninger som økt entreprisekost, renteoppgang og redusert salgstakt påvirker naturlig nok resultatet for 2022. Samtidig har selskapet skapt verdier ved å blant annet sikre god fremdrift i regulering samt anskaffelsen av nye utviklingseiendommer.

– Resultatet er i tråd med forventningene der en lavere omsetning, en mindre reduksjon i konsernets verdijusterte egenkapital og anskaffelse av nye eiendommer tas med i beregningen, fremgår det av pressemeldingen.

Axer Eiendom har en betydelig tomtebank under regulering, og opplyser at de har offensive planer for fremtiden. Tomtebanken omfatter over 3.000 enheter i all hovedsak lokalisert i Bergen og det sentrale Østlandsområdet, i tillegg til Gran Canaria.

Selv om markedet har vært rolig så langt i 2023, er de fundamentale driverne bak boligmarkedet fremdeles sterke. Sentralisering, en økning i antall husstander og økt innvandring vil fortsette å være viktige faktorer som driver etterspørselen etter boliger. Den lave igangsettingen i 2022 og 2023 forventes å føre til økt salg når tilbudssiden igjen forventes å øke i 2024 og 2025.

I tillegg til å se frem til lansering av nye prosjekter fremover, er Axer Eiendom godt posisjonert for oppkjøp av ytterligere utviklingseiendommer. De har lang erfaring i å drive prosjekter selvstendig, men også i partnerskap med andre industrielle eller finansielle aktører.

– Flere av våre mest lønnsomme prosjekter har blitt realisert i samarbeid med andre aktører, og dette er noe vi har svært god erfaring med. Vi er godt rustet for kjøp av flere spennende eiendommer de neste 6-18 månedene, og har et erfarent team som kontinuerlig arbeider med å vurdere muligheter som kan gi verdifulle prosjekter og gode boliger for våre boligkjøpere, sier Svenkerud.

Selskapet opplyser at de fremover vil øke satsningen på gode samarbeidsmodeller som vil tilby investorer direkte eksponering i attraktive eiendomsprosjekter. I et stadig mer krevende marked mener de at gode modeller, helst der partnerne har komplementære egenskaper, vil gi et fortrinn og skape enda bedre og mer lønnsomme prosjekter. De utvikler samarbeidsmodeller som er tilpasset flere aktuelle aktører, herunder både tomtebesittere, entreprenører og andre eiendomsutviklere.

– Med en solid tomtebank, god reguleringsfremdrift og et dedikert og erfarent team, ser vi frem til å fortsette å bidra til den positive utviklingen av eiendomsmarkedet og tilby attraktive bolig- og næringsprosjekter til våre kunder, sier Svenkerud.

Powered by Labrador CMS