SCENARIOER: Arkitektselskapene understreker at illustrasjonene er karikerte bygningstypologier, som gjør det mulig å utforske ulike utviklingsscenarioer.
SCENARIOER: Arkitektselskapene understreker at illustrasjonene er karikerte bygningstypologier, som gjør det mulig å utforske ulike utviklingsscenarioer.

Her er de nye skissene av NRKs hovedkontor

De ulike skissene skal gi et godt grunnlag for å identifisere hvilke utviklingsmuligheter som gir best effekter for både byen, nabolaget og NRK.

Publisert

NRK skal etablere sitt nye hovedkontor på tomten Ensjøveien 3-7 i Oslo øst, og i februar i fjor ble det bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen.

PBE har i planprogrammet fastsatt at det skal utredes to planalternativer i forbindelse med reguleringsplanen for Normannsløkka. Alternativene åpner for ulike løsningsforslag og scenarioer innenfor sine overordnede prinsipper.

For å kunne ha et godt informasjonsgrunnlag til konsekvensutredningene og undersøkelsene, har derfor NRK og arkitektselskapene sett det som nødvendig å operasjonalisere alternativene og eksemplifisere dem i form av tredimensjonale modeller.

– Disse skal ikke forstås som konkrete løsningsforslag eller ferdig formgitte bygninger. De er karikerte bygningstypologier som, i dette innledende stadiet, gjør det mulig å utforske ulike utviklingsscenarioer, fremgår det av en presentasjon som er utarbeidet av Rodeo Arkitekter og Nordic.

– Det vil gi oss et godt grunnlag for å identifisere hvilke utviklingsmuligheter som gir best effekter for både byen, nabolaget og NRK, og som vi bør forfølge i det videre planarbeidet, skriver arkitektselskapene.

Delalternativene gir samtidig mulighet for å undersøke ulike måter å organisere NRK på og hvordan dette møter omgivelsene.

– Alternativene gir ulike utslag med hensyn til hvordan de møter byen rundt så vel som forhold som mobilitet og forbindelseslinjer. Dette er konsekvenser vi ønsker å utforske.

– Gjennom konsekvensutredning og undersøkelser av delalternativene er målet å fremme et godt beslutningsgrunnlag for å gå videre med et konsept for utvikling av tomta som gir høyest måloppnåelse, heter det i presentasjonen.

Se alternativene i bildeserien her:

Alternativ 1A viser en sirkulær organisering av NRK i form av atriumsbygg med åpning i midten.
Alternativ 1A viser en sirkulær organisering av NRK i form av atriumsbygg med åpning i midten.
Alternativ 1B viser en sentrisk organisering av NRK med en samlet kjerne og armer ut fra denne.
Alternativ 1B viser en sentrisk organisering av NRK med en samlet kjerne og armer ut fra denne.
Alternativ 1C viser en vertikal / lineær organisering av NRK hvor bebyggelsen over bakken samles i tårn (høyhus), og det frigjøres et større landskapsrom på bakkeplan.
Alternativ 1C viser en vertikal / lineær organisering av NRK hvor bebyggelsen over bakken samles i tårn (høyhus), og det frigjøres et større landskapsrom på bakkeplan.
Alternativ 2 viser en organisering av NRK ut fra PBEs føringer for byplangrep og utnyttelse av tomta.
Alternativ 2 viser en organisering av NRK ut fra PBEs føringer for byplangrep og utnyttelse av tomta.
Powered by Labrador CMS