DIGITAL: Joel Mills og Kristin Haugen fra Augment City, Jostein Øverby fra Oslo kommune og Mathis Grimstad fra Stor Oslo Eiendom.
DIGITAL: Joel Mills og Kristin Haugen fra Augment City, Jostein Øverby fra Oslo kommune og Mathis Grimstad fra Stor Oslo Eiendom.

Farvel papir - fremtiden ligger i en digital tvilling

Reguleringsdokumenter i 2D og PDF ble på få minutter henvist til steinalderen. I fremtiden blir den digitale tvillingen avgjørende for store eiendoms- og byutviklingsprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan fremtidens planprosesser bli utarbeidet kom klart fram fredag, da teknologimiljøet Augment City i Ålesund og Oslo kommune demonstrerte Hovinbyens digitale tvilling.

– Dette er et initiativ fra markedet for å forsøke å effektivisere prosjektutviklingen og få ned saksbehandlingen i Oslo. En digital tvilling kan kutte flere år av behandlingstiden for reguleringssaker, sier en optimistisk Mathis Grimstad som tror på det nye verktøyet og drømmer om å kutte et par år av reguleringsarbeidet med store prosjekter.

Oslo kommune har nemlig landets tregeste saksbehandlingstid når det gjelder eiendomsutvikling, fem til sju år er ikke uvanlig. Partene må gjennom mange tusen sider med tekst for å komme i gang med planarbeid, som forsinker og fordyrer byutviklingen voldsomt.

Bedre medvirkning

Plan- og bygningsetaten (PBE) og andre offentlige og private byutviklingsaktører er sammen om pilotprosjektet Digital tvilling Hovinbyen. Det gjennomføres sammen med Augment City og aktører fra PBE, BYM, Ruter, Hovinbyen sirkulære Oslo, Stor-Oslo eiendom og Økern sentrum.

– Vi håper og tror at dette kan gi bedre medvirkning i plansaker og at vi bedre kan se sammenhenger i byplanleggingen. Her kan man legge til eller fjerne bygninger som man vil for å teste ulike løsninger. Nå har Oslo en digital tvilling som de kan bruke til dette, sier Kristin Haugen i Augment City.

Prosjektet som ble demonstrert tar utgangspunkt i Hovinbyen og med origo i Økern, men kan enkelt skaleres til å omfatte hele byen.

Håper på raskere prosesser

Tvillingen er et digitalt verktøy som kan simulere byutvikling, samt skape større tillit, økt samhandling og felles forståelse mellom aktørene. Prosjektet har også relasjon til utfordringer med tidsbruk og mulighetene å skape et visningssted der aktørene kan stå i en simulert fremtid og drøfte mange sider ved fremtiden – som private utviklingsforslag, offentlige fellestiltak, demografi, mobilitet, sosial infrastruktur og så videre.

Nå nærmer prosjektet seg siste fase og et tidspunkt hvor det skal besluttes om arbeidet skal videreføres. Stor-Oslo Eiendoms administrerende direktør Mathis Grimstad prøver som primus motor å få etablert en smart city hub i Oslo.

– Som privat utvikler er jeg opptatt av å få prosessene til å gå raskere og en del av løsningen er digitalisering på flere områder. Vi har jobbet med Spacemaker og kunstig intelligens på prosjektnivå, dette er neste steg der vi ser utviklingen i større sammenheng, påpeker han.

Grimstad kaller tvillingen et fantastisk verktøy som viser hvordan utviklingsaktørene jobber og simulerer virkeligheten.

– Med dette kan vi jobbe godt sammen med kommunen om å dele data som bør gjøres offentlig tilgjengelig. Alle utviklere bør dessuten legge inn sine data så de kan analyseres og vise hvordan byutviklingen blir, poengterer han og trekker frem Bodø og Oslo sentrum som eksempel.

– En digital tvilling viste på folkemøter hvordan det blir å flytte flyplassen i Bodø. Da snudde opinionen. Oslo kan gjøre det samme med tårnene som skal bygges ved Akerselva rundt Oslo Spektrum. Folk kan logge seg inn med en QR-kode å se hvordan det faktisk blir. Vi bør støtte opp om dette gode kommunikasjonsverktøyet, understreker Grimstad.

Som et dataspill

Kort forklart ligner tvillingen på et dataspill der spillerne går rundt i et landskap, på gatenivå, i fugleperspektiv eller inne i bygninger. Brukerne kan legge inn og trekke fra det de ønsker som i et puslespill, for å få se eksisterende bygg og infrastruktur, eller hvordan utviklerne ser for seg ulike høyder og former.

Så kan de med få tastetrykk legge inn for eksempel dagens barnehagedekning helt ned på den enkelte barnehage, både i sanntid og med tanke på hvor mange mennesker som skal bo og jobbe i området om noen år. Eller man kan sammenligne antall biler og trafikkmengder nå med hvordan, i Hovinbyens tilfelle, blir med 40.000 nye boliger og 100.000 arbeidsplasser. Det finnes få, om noen, grenser for hva som kan lastes inn – unntakene er for eksempel data som bryter med EUs personvernlov GDPR eller sikkerhetsinfrastruktur so for eksempel sårbare installasjoner under bakkenivå.

Jostein Øverby som er enhetsleder for byutvikling indre by og Hovinbyen i PBE, er krystallklar på verdien av digitalisering når det gjelder utviklingen av Hovinbyen.

Blant Europas største

– Dette kjempestore prosjektet over elleve kvadratkilometer skal både bli en utvidelse av indre by som skal knytte sentrum sammen med Groruddalen. Der skal vi skape en by hvor det er enkelt å leve og med korte avstander dagliglivets gjøremål. Og til det trenger vi andre verktøy enn dokumenter, sier han og viser til Augment Citys prosjekt i Ålesund.

– De har ei stor kule som er ti meter i diameter og viser 360 grader. Der kan man for eksempel stå inne i gårdsrommet i Ulven får å se faktiske sol og skyggeanalyser. Og da tenker jeg det er et godt alternativ til i dag hvor vi skyver papirer frem og tilbake, poengterer han.

Presentasjonen ga svar på flere spørsmål omkring digitale tvillinger, som:

• All data eies av utviklerne. Augment City har ingen interesse av eierskap, bare å utvikle verktøyet.

• De beste løsningene kommer fra deling av data. Mange sitter med mye data på hver sin tue og tror den har høy verdi. Men dataene må settes sammen for å finne løsninger.

• Mye data er gratis og allerede tilgjengelig, for eksempel tall fra SSB og karttjenester.

• Finnes det data så finnes det muligheter til å integrere dem i en digital tvilling.

• Det må på plass avtaler for dataene blir til slutt felleseie. Svaret ligger høyst sannsynlig i en offentlig forvaltningsmodell.

• Tvillingen kan styres fra en app, men krever sitt av datakraft i takt med hvor mye informasjon som skal sees samtidig.

• Maskiner er fantastiske til å prosessere data, men er ikke kreative. Mennesker er kreative men kan ikke prosessere data kjapt.

• Mennesker forstår data uendelig mye raskere når de er presentert i et visuelt format.

Per Ola Ulseth som er Entras direktør for prosjektutvikling oppsummerte det han så temmelig krystallklart:

– Dette gir enorme muligheter der vi kan forenkle, forbedre og effektivisere. Digitale tvillinger er en del av løsningen på hvordan prosessene våre kan bli bedre, sier han.

Powered by Labrador CMS