190 BOLIGER: Det vedtatte forslaget omfatter blant annet 190 boliger.

Planen for Landbrukskvartalet ble banket gjennom i Oslo bystyre

– Vi går helhjertet inn for denne saken, selv om vi faktisk ønsket at det skulle være litt høyere, men nå er det blitt enighet om disse 14 etasjene, uttalte James Stove Lorentzen (H) i onsdagens bystyremøte.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom Landbrukskvartalet Utvikling AS foreslår Aspelin Ramm, Vedal og Norges Bondelag å omregulere Landbrukskvartalet til blant annet bolig, forretning, undervisning, kulturinstitusjon, kontor, hotell og bevertning.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et flerfunksjonelt byområde med allment tilgjengelige byrom der den tidligere industrihistorien fremheves. Deler av bevaringsverdig bebyggelse foreslås bevart. Det sikres et areal på 300 kvadratmeter til nabolagsfunksjoner rettet mot barn og unge i nærområdet.
Forslaget omfatter et høyhus med boliger midt på planområdet.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget, og har utarbeidet et eget alternativ.

Byrådet bestilte et mellomalternativ, og det var dette som ble vedtatt i onsdagens bystyremøte.

Fra talerstolen sa lederen av Byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), at «dette er et veldig flott prosjekt av en av byens aller mest renommerte utbyggere».

– Vi går helhjertet inn for denne saken, selv om vi faktisk ønsket at det skulle være litt høyere, men nå er det blitt enighet om disse 14 etasjene, sa han.

Han viste også til at det ble bestilt oppstartsmøte for dette prosjektet i 2016.

– Utbygger brukte ca. 2 år på å fremme saken, så lå den ca. 3 år i PBE, og Byrådet har sittet på den i ca. 2 år, altså 7 år til sammen har dette tatt. Det er etter mitt skjønn altfor lenge. Dette er et område som ber om å bli løftet opp. Vi burde klare, kommune og tiltakshaver, sammen å se det felles målet, og jobbe raskere for å nå frem, slik at vi får frem boligene og oppgraderingene raskere, sa Stove Lorentzen

Powered by Labrador CMS