DEMPET SEG: Obos-oppgangen i juni dempet seg som ventet.

Marginal Obos-oppgang i Oslo i juni

Prisutviklingen flatet ut etter en sterk oppgang i mai.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Obos mandag viser at prisene på brukte leiligheter var uendret i juni på landsbasis. I Oslo var oppgangen på 0,1 prosent.  I snitt har prisene i Oslo falt med 0,4 prosent i juni de siste ti årene.  Hittil i år er oppgangen i hovedstaden på 9,0 prosent. Det er 1 prosentpoeng enn snittet for de siste ti årene.

De tolv seneste månedene har prisene i Oslo økt med 2,5 prosent. På landsbasis er prisoppgangen på 2,1 prosent. Det er altså en del under den generelle prisveksten.

Kvadratmeterprisen i mai for brukte Obos-boliger var 81.132 kroner i Oslo og 70.006 kroner på landsbasis.

– Utflatingen i prisene i juni kan ha vært påvirket av at bruktboligtilbudet økte gjennom mai. Nå antas både tilbud og etterspørsel å roe seg ned i juli, før aktiviteten og prisene tar seg opp igjen i august. Utover høsten antas prisene å flate ut eller falle noe i tråd med normalt sesongmønster før prisene på nytt ventes å skyte fart i 2025, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Sterk mai

I mai steg Obos-prisene med 1,8 prosent. Det var en overraskende sterk oppgang for måneden.

Det ble solgt 12 prosent færre OBOS-boliger i Oslo i juni i år enn i juni i fjor. Det er 12 prosent lavere enn snittet for juni de siste fem årene.

Monsvold mener forhold taler for at boligprisene vil ta seg videre opp de kommende årene. Det er riktignok usikkert når første rentekutt kommer. Mye tyder på at man må vente til 2025. Men det ligger an til noe lavere lånerenter de to neste årene. I tillegg er det ventet god reallønnsvekst.

Større optimisme

– Mer optimisme blant husholdningene både når det gjelder egen økonomi og forventingene til økte boligpriser ett år fram, trekker også opp. Det samme gjør høy befolkningsvekst kombinert med svært lite boligbygging, sier Monsvold. 

Hun advarer om lav boligtilførsel de kommende årene. Kombinert med at boligetterspørselen er på vei opp, kan det føre til prispress. 

Obos dekker om lag 25 prosent av bruktboligmarkedet i Oslo. Eiendom Norge legger frem junitallene onsdag kl 11.

Powered by Labrador CMS