– Tettere og høyere

Den nye byutviklingsbyråden gir forhåpninger til utbyggerne om høydebegrensningene.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Og den som har tatt over som byråd for byutvikling, er Hanna E. Marcussen (MDG – bildet). Marcussen var onsdag stand-in for byrådsleder Raymond Johansen under det årlige førjulstreffet til NAI FirstPartners på Hotel Continental.

Marcussen slo fast at Oslo har fått det mest ambisiøse og grønneste byråd noensinne, der ett av hovedmålene er å redusere klimagassutslippene i hovedstaden med 50 prosent innen 2020. En fortetting av Oslo er ett av virkemidlene.

Fortette– Vår løsning er at vi må fortette og bygge tettere og høyere langs kollektivknutepunktene og jernbanen, sa Marcussen til de 226 fremmøtte.

– Næringseiendom spiller en viktig rolle i byutviklingen, og næringsaktører spiller en helt sentral rolle i utviklingen av nye byområder. Vi forventer at utviklerne av næringseiendom legger til rette for en god byutvikling, fortsatte den nye byråden.

Mye transformasjonMarcussen sa at Oslo nå har store transformasjonsområder og kollektivområder som skal bygges ut, ikke minst Hovinbyen nederst i Groruddalen. Dette er Oslos største utviklingsprosjekt, med potensielt 2,5 millioner kvadratmeter med næringsarealer og 27 000 nye boliger.

Oslo står også overfor en antatt befolkningsvekst på 200 000 de nærmeste 15-20 årene. – Vi vil føre en fremoverlent boligpolitikk, lovet byråden.

Dabber av i 2016Partner og adm. direktør Eiliv C. Christensen i NAI kunne konstatere at det i 2015 går mot en soleklar ny rekord i transaksjonsmarkedet, der 100 milliarder kroner i volumer ble passert i midten av november.

– Erfaringsmessig øker volumene med 8-10 prosent resten av året. Det er ingen grunn til å tro at vi får så høye volumer inn i 2016, men vi tror på en høy aktivitet neste år, om enn ikke like så høy som i 2015. Det blir et mangfoldig marked, med mange aktører. Utlendingene vil være tydelig i markedet i 2016, også når det gjelder salg, sa Christensen.

Holder igjen– Truslene i markedet er finansiering, bankene har fått dårligere anledning til å låne ut penger. I tillegg er det en avmatning i det norske samfunnet generelt, sa Christensen.

Han kunne også konstatere det rekordlave avkastningskravet i markedet i dag, en yield helt nede på 4,2 prosent og kanskje under det for de aller beste kontoreiendommene. Men leieprisene faller i mange segmenter, og arealledigheten øker. Sett i lys av det, er det brennhete transaksjonsmarkedet i 2015 et tankekors.