Mikkel Bülow Lehnsby, CEO i NREP, lanserte et nytt fond som investorene kastet seg over.
Mikkel Bülow Lehnsby, CEO i NREP, lanserte et nytt fond som investorene kastet seg over.

Skal satse 8,6 milliarder på nordisk eiendom

Et nytt fond skal satse inntil 8,6 milliarder kroner i det som tradisjonelt har vært mindre prioriterte eiendomssegmenter.

Publisert Sist oppdatert

Det er den nordiske Private Equity-giganten innenfor eiendom, NREP, som har etablert et nytt gigantfond på 900 millioner euro (8,6 milliarder kroner). NREP har allerede sikret investeringer for 25 prosent av fondet, og nå er jakten på ytterligere investeringer i full gang i hele Norden.

Blant segmentene som er aktuelle å investere i, er studentboliger, fleksible boliger for unge høyt utdannede arbeidstakere, utleieboliger for leietakere med lave og middels inntekter, aktive samboløsninger for seniorer, eldreboliger og moderne logistikkeiendommer.

– Vi har sett en økning i etterspørselen fra investorer og kommuner som deler vårt syn på at eiendomsbransjen kan levere bedre. Å tilby eiendomsprodukter som bedre adresserer folks behov, særlig grupper som har blitt underprioritert, er en massiv mulighet til å skape mer verdi for alle stakeholdere, sier Mikkel Bülow Lehnsby, CEO i NREP.

NREP opplevde stor interesse for sitt nye fond hos de institusjonelle investorene.

– Basert på vårt teams operasjonelle kapasitet, cappet vi fondets størrelse til 900 millioner euro. Til sammenligning var den totale investorinteressen på rundt 2,3 milliarder euro, sier Rickard Dahlberg, CIO i NREP.

Les også: Nordisk eiendomskjempe gir gass i Norge 

NREP er en nordisk gigant som har gjort over 220 eiendomsinvesteringer i Norden. Private Equity-selskapet har 110 ansatte og forvalter eiendom for totalt 4 milliarder euro.