Det spektakulære prosjektet rommer 176 boliger. (Illustrasjon: Code Illustrated Future)
Det spektakulære prosjektet rommer 176 boliger. (Illustrasjon: Code Illustrated Future)

Sjekk dette OBOS-bygget!

I forbindelse med 90 års jubileet ønsker OBOS å oppføre et bygg med unik arkitektur og boopplevelse. Det skal også bli Norges første plusshus.

Publisert

– I 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad. Samme år fyller OBOS 90 år, og i den anledning ønsker OBOS, sammen med Code, å utvikle et prosjekt som tilbyr en unik arkitektur og boopplevelse i et bygg med eksepsjonelle miljøkvaliteter, skriver Code Illustrated Future AS i bestillingen av oppstartsmøte for Martin Strandlis vei 10 – ikke langt unna Ammerud T-banestasjon i Groruddalen.

Planen er å rive eksisterende bygningsmasse, som består av lett industrivirksomhet og ulike kontorfunksjoner, samt å oppføre ny bebyggelse som i sin helhet er bolig. I forslaget skisseres det 176 boliger.

– Prosjektets hovedgrep er en sirkel som gir en sterk arkitektonisk dimensjon av forskjeller mellom ute og inne, der «inne» er organisert, oversiktlig og kollektivt, mens «ute» er tilpasset omgivelsene og naturen. Sirkelen er et uttrykk for det demokratiske fellesskapet, og for solens bane over himmelen, skriver fagkyndig Code Illustrated Future til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Ifølge bestillingen skal sirkelen omslutte et indre fellesparkrom tilrettelagt for felleskap med dyrking av vekster og mat, drivhus, plass for feiringer, lek, møter og trygge rekreasjonsarealer for barn og voksne. Her er plasser for parkour (en bevegelsesidrett), vedlikehold av sykler og smøring av ski. Alle inngangene nås fra gårdsrommet. Parken er hjertet i naboskapet. Parken skal gi beboerne en stor opplevelsesverdi, virke engasjerende og være «hjemme».

– Utvendig er sirkelen en tydelig form som passer inn på den flate tomten mellom koller med skog. Bygget er ikke mer enn fire etasjer, og det er lavere enn trærne i skogen som omkranser bygningen. Fra kollen bak kan man se over bygget og videre ut over byen, heter det i henvendelsen til PBE.

Alle leilighetene vender mot sør eller vest. De fleste leilighetene har en side inn mot parken og en side ut mot «naturen». Dessuten har alle leilighetene balkong. I de tosidige leilighetene er det også to balkonger, slik at de fremtidige beboerne kan oppholde seg på balkongen som vender inn mot parken, eller ut mot naturen og byen.

– OBOS vil at bygget skal stå fram som et eksempel på nytt bærekraftig byggeri, der sosialbærekraft står sammen med effektive miljøtiltak. Grønn mobilitet vil også vektlegges som et miljøtiltak, med fokus på bruk av kollektivtransport, bildeleordning, sykkel og gående, skriver Code Illustrated Future.

Taket skal formes for å fange solenergi på en optimal måte. Det skal gjøres bruk av effektive bygningsintegrerte solceller, der det er solstråler å fange. Resten er grønne tak for fordrøyning og kjøling.

– Bygget har svært lavt varmetap, god solavskjerming og sammen med de tekniske tiltakene gjør dette at bygget produserer mer energi enn det bruker. Det vil bli Norges første leilighetsbygg som plusshus, påpeker arkitektselskapet.

I området er det T-bane og bussholdeplass, skole, idrettshall og fotballbane innenfor en radius på 250 meter, og fra leilighetene «kan man gå rett inn i Lillomarka med flott turterreng både sommer og vinter».

 

Powered by Labrador CMS