Mot øst foreslås høyder som reflekterer høydene i Barcode.
Mot øst foreslås høyder som reflekterer høydene i Barcode.

Nytt gigantprosjekt i Bjørvika

Oslo S Utvikling og Hav Eiendom har startet en mulighetsstudie for tomten som ligger sørøst for Barcode-rekken i Bjørvika. Der vurderer selskapene å bygge brannstasjon, boliger, kontorlokaler og arealer for forretning, bevertning og tjenesteyting.

Publisert

Den mye omtalte Barcode-rekken i Bjørvika ble ferdigstilt i fjor med det 11 etasjers høye kontorbygget The Wedge i Dronning Eufemias gate 42. I tillegg til dette prosjektet har Oslo S Utvikling (OSU) startet utbyggingen av 1.500 nye leiligheter, 21.000 kvadratmeter kontorlokaler og 16.500 kvadratmeter handelsarealer i Bispevika. Dette ligger mellom fjorden og Barcode.

Det som ikke er like kjent, er at OSU har opsjon på å kjøpe en tomt av Rom Eiendom som er beliggende sørøst for Barcode-rekken. I tilknytning til denne ligger det også en tomt som eies av Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). Denne har Bjørvika Utvikling opsjon på å kjøpe.

Bjørvika Utvikling eies OSU (34 prosent) og Hav Eiendom (66 prosent).

Samlet er disse to tomtene på 11 mål, og det er for dette arealet arkitektselskapet A-lab har bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten.

I bestillingen foreslås etablering av brannstasjon i planområdets østre del i kombinasjon med kontorarealer og boliger. I det vestre feltet foreslås etablering av næringsbebyggelse mot vest og nord, boliger mot Middelalderparken i syd og etablering av en næringsbase som dekker hele feltet. Boligene i begge delfelt foreslås utformet som et helhetlig grep som danner fondmotiv fra Middelalderparken.

– Høyder foreslås trappet ned mot Barokkhagen og Ladegården. Mot øst foreslås høyder som reflekterer høydene i Barcode og skaper en tydelig sammenheng mellom områdene på tvers av Nordenga bru, skriver A-lab.

Det skisseres bygging av totalt 43-50.000 kvadratmeter på tomten, og det høyeste foreslåtte bygget er 5 meter lavere enn de høyeste byggene i Barcode-rekken.

Administrerende direktør Rolf Thorsen i OSU understreker at dette er en mulighetsstudie.

– Det er ikke sikkert at kjøpsopsjonene for de to tomtene blir utløst. Foreløpig tenker vi høyt sammen med Hav Eiendom om hvordan vi eventuelt kan utvikle tomten, sier Thorsen.

Hovedbrannstasjonen i Oslo er i dag beliggende under regjeringskvartalet, og denne må flyttes innen 2020. OSU og Hav Eiendom er i dialog med Omsorgsbygg i Oslo kommune om denne stasjonen skal flyttes til Bjørvika.