Halden Kommunale Pensjonskasse gikk ikke for en tradisjonell yieldinvestering da Halden Storsenter ble kjøpt.

Ny forvalter i samarbeid med pensjonskasse

Halden Kommunale Pensjonskasse hentet inn den nye asset management-aktøren AMSTRAT da Halden Storsenter ble kjøpt før jul.

Publisert

De norske pensjonskassene er mest kjent for passive yieldinvesteringer. Men Halden Kommunale Pensjonskasse (HKP) tenkte annerledes da Citycon la Halden Storsenter ut for salg i fjor høst. Senteret opplever hard konkurranse fra Tista Senter og grensehandelen og sliter med stigende ledighet.

Adm. direktør Eivind Hansen i HKP tok kontakt med AMSTRAT, som består av de tidligere Newsec Aset Management-ansatte Asle Løvstad, Bendik Strand Skaslien og Eivind Hovrud.

– Vi ble bedt om å undersøke muligheten for kjøp og alternativ utnyttelse av eiendommen. Gjennom befaring med arkitekt, undersøkelser av nærområdet, gjennomgang av eiendomsmassen og tett dialog med oppdragsgiver, så Amstrat og HKP flere muligheter. Amstrat fikk deretter mandat til å erverve eiendommen på vegne av HKP, sier daglig leder Asle Løvstad i AMSTRAT.

HKP kjøpte eiendommen og det ble tegnet en leieavtale med Halden kommune, som sikrer HKP avkastning og kommunen fleksibilitet. Samtidig har AMSTRAT fått en forvaltningsavtale for eiendommen på 20 000 kvadratmeter.

– Det er nå den spennende reisen, som er kjernen i vår leveranse, begynner. Hvordan kan vi sikre avkastningen gjennom å ivareta leietakerne, og finne fleksible løsninger. Dette skal vi sammen med eier og leietakere jobbe med fremover. Både delvis konvertering til nærsenter og kontor, til bibliotek, ekstra undervisningslokaler til nærliggende skoler og andre alternativer er under utreding, sier Bendik Strand Skaslien.

– Gjennom å bruke AMSTRAT, får vi fleksibel eiendomsekspertise, og åpner dermed eiendom mer opp som en aktivaklasse for eiere som oss, som ikke har slike team innhouse. I tillegg er de svært proaktive og driver prosessene raskt fremover – med gode resultater, sier Eivind Hansen i HKP.

Powered by Labrador CMS