MER OM MVA: Advokat Anne Sofie Bjørkholt i BAHR.
MER OM MVA: Advokat Anne Sofie Bjørkholt i BAHR.

MVA-debatten: Er forpliktet til å finne en løsning som fungerer

Innretter kommunen seg annerledes er dette i strid med regelverket og i strid med Bystyrets vedtak.

Publisert Sist oppdatert

Tolkningen av Oslo kommunes mva-vedtak skaper hodebry. Der tiltakene utbygger blir pålagt er basert på en samlet beregning av kostnader som fordeles mellom kommunen og flere utbyggere, er det enkelt å sørge for at det kun er nettokostnaden (dvs eks mva) som fordeles. Da blir resultatet tilnærmet det samme som om kommunen hadde overtatt justeringsplikten, eller overført verdien av justeringsretten til utbygger.

LES OGSÅ: – Svært negativt vedtak for utbyggere

I en artikkel på Estate Nyheter 4. mai 2018 fremhever Selmer at vedtaket ikke er tilpasset situasjoner hvor utbygger kun er pålagt en bestemt realytelse uten at det er forutsatt at kommunen skal bidra med egne tiltak eller finansiering som de kan benytte mva beløpet til. I slike tilfeller kan kommunen få både i pose og sekk, som en følge av at det ikke er noen områdetiltak å dele på.

Men også i disse tilfellene følger det av vedtaket at utbygger ikke skal dekke mer enn netto kostnad (dvs etter mva). Kommunen er forpliktet til å finne en løsning hvor dette fungerer. Innretter de seg annerledes er dette i strid med pbl § 17-3 og i strid med Bystyrets vedtak om at det er nettokostnaden som maksimalt kan dekkes av utbygger.

LES OGSÅ: Oslo kommune og mva-kompensasjon: – Ikke så galt allikevel

Dette kan løses ved at utbyggingsavtalen går ut på at kommunen bidrar med NOK 2,5 mill til utbygger som bygger veikrysset for NOK 12,5 inkl mva, overfører veikrysset til kommunen og at kommunen dernest henter tilbake de NOK 2,5 mill gjennom mva kompensasjon.

En slik løsning er selvfølgelig både tungvint og uhensiktsmessig når kommunen heller kunne overtatt justeringsplikten (eller overført verdien av justeringsretten). Men det er slik vedtaket er utformet. Og finansbyråd Robert Steen var veldig klar i det han uttalte i Finansavisen i forrige uke (3. mai 2018): Mva-midlene skal benyttes til å finansiere tiltak i utbyggingsområdet. Er det kun ett tiltak, så er det dette tiltaket som må få midlene.

Artikkelforfatteren er advokat i BAHR

Powered by Labrador CMS