Leserbrev: Alvorlig tull med handelstall

OHF og Byfolks markedsundersøkelse, Handleposen, viser hvor enkelt det er å trikse med tall.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Undersøkelsen, utført av analysebyrået YouGov på bestilling fra Oslo Handelsstands Forening (OHF) og interesseorganisasjonen Byfolk, konkluderer blant annet at syklister er ulønnsomme kunder, mens bilister er en gullgruve. Handleposen er et grelt eksempel på hvordan statistikk kan misbrukes og manipuleres til ønsket resultat – et resultat som nå brukes til å argumentere mot et bilfritt sentrum.

Ifølge Handleposen la syklister kun igjen 0,3 prosent av den totale omsetningen i sentrumsbutikker, mens bilister la igjen 12,3 prosent. Tallene skapte medieoverskrifter og debatt, og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Ngyen Bergs (MDG) seneste uttalelse om at syklister er gode kunder ble dratt i tvil.

Vi ble oppmerksomme på undersøkelsen via opprørte tvitrere, som reagerte på hvor lite verdifulle syklende kunder ble fremstilt å være – stikk i strid med nasjonal og internasjonal forskning. Statens vegvesens rapport, «Hva betyr gateparkering for handelen», sammenfatter mange ulike undersøkelser, og konkluderer at bilister legger igjen mindre penger i butikkene per uke og år, sammenlignet med gående, syklende og kollektivreisende.

Mye av kritikken omhandlet metoden som var brukt til å samle inn data i Handleposen; nemlig å kontakte personer som gikk med, ja nettopp handleposer, innenfor ring 1, og spørre dem om hvor mye de hadde handlet eller hadde tenkt å handle for. Flere stusset også på tidspunktet: en kald november måned, hvor det tradisjonelt er færre som går og sykler enn ellers i året. Når tallene ble sammenstilt med en tilsvarende undersøkelse fra mai 2010, lignet det at færre går og sykler til byen for å handle nå enn før.

Vi mener at offentlig debatt bør basere seg på pålitelige fakta. Derfor bad vi OHF om å sende oss undersøkelsen i sin helhet. Svaret var nei; den skulle ikke publiseres. Sykkelprosjektet ble imidlertid invitert med på et møte hvor undersøkelsen ble presentert av YouGov. Selv om vi ikke fikk innsyn i annet enn presentasjonen, var denne mer enn nok til å slå fast at

1) utvalgsmetodikken er i seg selv så dårlig at det er umulig å gjøre brukbare analyser av dataene, og

2) analysen inneholder grove feil og manipulasjoner.

La oss starte med det grunnleggende: For å kunne generalisere, må man ha et såkalt representativt utvalg. Handleposens formål var å kartlegge hvilke transportmidler personer som handler innenfor Ring 1 bruker for å komme seg til Oslo sentrum – altså å generalisere. Å velge blant dem som går gatelangs med synlige handleposer er knapt måten å sikre et representativt utvalg på. Metoden er særlig dårlig egnet til å få tak i kunder som sykler, fordi disse gjerne sykler dør til dør, og putter handleposen i en ryggsekk eller sykkelveske. Å spørre om hvor mye folk tror de skal handle for, gir heller ikke pålitelige data.

Til sammen ble 1020 personer spurt. 1 prosent av disse syklet. Altså dreier det totale utvalget av syklister seg om ca. 10 personer. Vi spør: Når ble et utvalg på ti personer et godt, representativt utvalg for å si noe om en gruppes forbruk generelt? Å bryte ned i så små undergrupper er metodisk uholdbart.

Hadde alle de små undergruppene blitt fremstilt på samme måte, kunne vi kanskje konkludert med at det «bare» dreide seg om dårlig statistisk håndverk. Men når tallene og fremstillingen av disse systematisk manipuleres for å få bilister til å se ut som mer verdifulle kunder enn de faktisk er, blir det med én gang alvorlig. YouGov valgte for eksempel å trekke frem aldersgruppen 45-59 år i en egen tabell når de vurderte hvilken transportgruppe som er mest verdifull. Dette alderssegmentet kjører tilfeldigvis også mest bil (17 prosent, mot 7 prosent for alle aldersgrupper), og dermed havnet bilistene på «gullgruve-toppen» i andel av totalverdi. 10 prosent av de spurte i undersøkelsen var kategorisert som såkalte «big spenders», altså personer som handler for store beløp. At 33 prosent av dem kjørte bil, kan fort se ut som et overbevisende argument for at bilistene må ha en vesentlig plass i et handelssentrum. Men 33 prosent av 10 prosent er, som de fleste vet, ikke særlig mye.

– Dette er bare useriøst, svarte utviklingssjef i OHF, Lars Fredriksen, dem som kritiserte Handleposen i NE Nyheter.

Vi mener derimot at det er undersøkelsen, ikke kritikken av den, som er useriøs. Håpet er at dette innlegget bidrar til en mer faktabasert debatt om bilfritt sentrum enn det Handleposen gjør.

—————

Leserbrevet er skrevet av Liv Jorun Andenes, kommunikasjonsrådgiver, Sykkelprosjektet i Oslo kommune  og Siv Linette Grann, statistikk- og analyseansvarlig, Sykkelprosjektet i Oslo kommune. (Foto: Hilda Nyfløt og Martin A. Andersen)

Powered by Labrador CMS