4000 M2 NYBYGG: TICON AS har kjøpt en tomt på ni mål i Røyken Næringspark, og skal føre opp et nytt industribygg på 4000 kvadratmeter.
4000 M2 NYBYGG: TICON AS har kjøpt en tomt på ni mål i Røyken Næringspark, og skal føre opp et nytt industribygg på 4000 kvadratmeter.

Kjøper tomt og setter opp nybygg

Ticon Eiendom AS har kjøpt tomt i Røyken Næringspark og skal oppføre og leie ut et nytt industribygg til Maskinpakking AS.

Publisert Sist oppdatert

TICON har i dag inngått kjøpekontrakt med Røyken Eiendomsutvikling AS om kjøp av tomt på ca 9 mål i Røyken Næringspark. Parallelt med dette har TICON inngått en langsiktig leieavtale med Maskinpakking AS som flytter sin virksomhet fra Slemmestad.

Nybygget vil få et areal på ca 4.000 kvadratmeter og med mulighet for en ekspansjon med ytterligere 1.000 kvadratmeter.

Planlagt ferdigstillelse er 3. kvartal 2018. Prosjektkostnaden er på ca 55 millioner kroner.

– Med et slikt utviklingsprosjekt treffer TICON ønske om geografisk og markedsmessig ekspansjon. Når TICON med dette også får et fotfeste i Røyken Næringspark, vil TICON søke etter nye utbyggingsmuligheter i samarbeid med andre virksomheter som ønsker å flytte ditt, opplyser Asgeir K. Svendsen, direktør næringseiendom i TICON.

– Nytt bygg gir, foruten mer konkurransedyktige produksjon, også større mulighet for lagring av kunders varer for perioder og møte trenden om «delivery on demand», hvor kunden tar ut mindre mengder ad gangen, men oftere. Økt lagerkapasitet vil da åpne for bedre samkjøring mellom flere kunder og kunne møte nye krav på en effektiv måte, sier Per Anders Berge, administrerende direktør i Maskinpakking AS.

Les også: Warbo kjøper i Røyken Næringspark

Eiendommen utvikles i tråd med TICONs ambisjoner i forhold til miljø. I tillegg til å være Miljøfyrtårn sertifisert, har TICON sluttet seg til “Eiendomssektorens veikart mot 2050” som Grønn Byggallianse/Norsk Eiendom står bak.

Det blir lagt vekt på et et godt energimerke på bygget, samt at det også prioriteres å optimalisere faktisk bruk av energi både i driften av eiendommens felles tekniske anlegg og leietakers eget driftsforbruk.

Powered by Labrador CMS