Norconsult, Nordic Office of Architecture og SLA er nå engasjert av Oslo kommune i arbeidet med Filipstad.

Høye ambisjoner for Filipstad

Norconsult, Nordic Office of Architecture og SLA skal være rådgivere for den fremtidige bydelen.

Publisert

En gang i fremtiden skal det store kaiområdet Filipstad utvikles til en ny bydel med ca. 3.000 boliger og mye næringsareal. Nå er Norconsult, Nordic Office of Architecture og SLA engasjert av Oslo kommune for å lage en overordnet plan for teknisk infrastruktur, mobilitet og blågrønn struktur ifølge en pressemelding.

– Vi gleder oss til å finne gode løsninger på de mulighetene et så omfattende byutviklingsprosjekt byr på. Eksperter i vår gruppering skal støtte kommunens ambisjon om å levere et prosjekt i tråd med FNs bærekraftsmål og FutureBuilts bærekraftkriterier, sier konserndirektør Bård Hernes i Norconsult.

Etter ombyggingen av Aker Brygge, Tjuvholmen og Bjørvika står Filipstad for tur – en av Oslos mest attraktive sjøfronttomter. Området er komplekst, noe som setter høye krav til godt samarbeid mellom alle involverte. Her handler det om tidsriktig infrastruktur, historikk, gode byplangrep og mobilitetsløsninger for fremtiden.

– Nå legges premissene for fremtidens Filipstad, der en bærekraftig infrastruktur legger grunnlaget for en mangfoldig bydel, sier arkitekt Erik Urheim i Nordic.

Tilgjengeliggjør fjorden

Utformingen av Filipstad har lenge vært diskutert, og debatten handler blant annet om flytting av dagens utenriksfergeterminal, et nytt lokk over E18 som er en av nøklene til prosjektet, tilknytningen til Frogner, samt hvordan folk skal sikres tilgang til Oslofjorden. 

– Å skape den nye samordnede planen for Filipstad er en landskapsarkitektonisk drømmeoppgave. Vi setter naturen først ved å skape en ustrakt blågrønn struktur som sikrer bydelen mot flom og styrtregn, og som samtidig optimerer den med tanke på mikroklima, luftforurensning og biodiversitet, sier daglig leder Kjersti Wikstrøm i SLA Norge.

Hun peker også på at naturbasert design vil skape mange varierte byrom, parker og havnepromenader som vil gjøre Filipstad til et spesielt område i Oslo.

Powered by Labrador CMS