Fra 5 til 90 prosent

Hvordan de handlende kommer seg til kjøpesentrene i Oslo, varierer enormt.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Og det trenger man kanskje ikke være forsker for å forstå, når man tenker på de ulike sentrenes beliggenhet, topografi, tilgjengelighet og kollektivdekning. NE nyheter har den senere tiden skrevet flere artikler om kjøpernes handlevaner, i den forstand hvordan de kommer seg til senteret.

Den store krangelen går på syklistenes andel av omsetningen, etter en undersøkelse fra Oslo Handelsstands Forening (OHF) og YouGov. Denne undersøkelsen har utløst sterke reaksjoner med harde påstander, blant annet at undersøkelsen inneholder «grove faktafeil» og «manipulasjoner». 

MangelfulleNE nyheter har ringt rundt til senterlederne for de største sentrene i og utenfor bykjernen, om de har noen tall for hvordan kundene kommer seg til sentrene. Data er til dels mangelfulle, men senterleder Elisabeth Jensen hos KLP-eide Byporten på Oslo S sier til NE nyheter at en undersøkelse for to år siden, viste at 82 prosent av de handlende reiste kollektivt, 7 prosent brukte bil, resten kom til fots eller syklet.

– Vi bryr oss ikke lenger om å undersøke dette, vi vet konklusjonene, sier Jensen. Bilandelen til Byporten ser ut til å være representativ for nabosenteret Oslo City, som nå er eid av Steen & Strøm. Ifølge senterleder Monica Jensen viste en undersøkelse fra april i fjor at 5 prosent av de handlende kommer med bil. Ca. 30 prosent kommer gående, 30 prosent med T-banen, 30 prosent med buss eller trikk. Det er ingen statistikk for syklister, men Jensen tror de er få.

OppgittSenterleder Øystein Aurlien ved KLP-eide Paleet i Kal Johans gate sier at de for egen del ikke har gjort en slik undersøkelse. Men mange kommer til fots eller reiser kollektivt, med en liten andel syklende. Aurlien er mer opptatt av de nye parkeringsbestemmelsene i Oslo, som han mener er et forfeilet virkemiddel, med blant annet avgiftsbelagt parkering i Oslo sentrum frem til klokken 20.00.

– Det meste av handelen skjer frem til 17-18-tiden, jeg ser ingen vits med de nye parkeringsbestemmelsene, sier senterlederen. Litt lengre vest for Paleet har vi Aker Brygge, der destinasjonssjef Thomas Nygård sier de ikke har gjort spesifikke målinger på hvordan kundene kommer dit. De undersøker imidlertid hvor de kommer fra.

Her viser data at 17 prosent av de handlende (ikke servering) på Aker Brygge bor i Bydel Frogner, med mange gående og mange som kommer med trikk. 8-10 prosent bor i Asker & Bærum og kommer med bil, den samme andelen har Nesodden, og disse tar naturlig nok båten over.

1000 plasserAndelen handlende fra andre bydeler i Oslo er 20 prosent, og her går det i bil og kollektiv transport. Fra nabokommuner som Ski og Lørenskog har vi en andel på 8-10 prosent, og disse bruker bil. «Andre» og turister, står for 20-25 prosent, og ifølge Nygård er det sannsynligvis mye nærturister. Aker Brygge kan for øvrig tilby hele 1000 parkeringsplasser fordelt på to plasser, inklusive parkeringsplassen som betjener Tjuvholmen.

Går vi ut av sentrum, blir bildet et annet, surprise, surprise. Markedssjef Tonje Holm-Fischer i OBOS sier at deres sentre (Lambertseter, Manglerud Tveita) har en større andel handlende til fots, fordi sentrene ligger i typisk boligområder og nær offentlige knutepunkter. Hun mener det er flere som kommer sykkel og med offentlig kommunikasjon enn i andre kjøpesentre. Folk som besøker sentrene, handler flere ganger i uken, som gjør at varer kan fraktes uten bil.

– Bildet er imidlertid annerledes fredager og lørdager, samt ved julehandelen. Da er parkeringshusene fulle sier Holm-Fischer. Men 40 prosent i Oslo-sentrenes primærgruppe har ifølge markedssjefen ikke bil.

43 prosent bilisterFor Olav Thon-eide Storo Storsenter, et senter med svært god kollektivdekning, viser en undersøkelse fra april i fjor at 43 prosent av de handlende ankom med personbil. 28 prosent benyttet offentlig transportmiddel, mens 29 prosent går eller sykler. Splitten her er imidlertid ikke kjent.

I ytterenden finner vi CC Vest (bildet) på Lilleaker, på grensen mot Bærum. Senterleder Line Victoria Bergh sier til NE nyheter at de ikke spurte om ankomstmiddel i den seneste undersøkelsen der de kartla kundene.

– Men tidligere undersøkelser har vist at 80-90 prosent av de handlende kommer med bil. Det har med å gjøre at veldig mye av omsetningen på senteret er mat, og kundene bruker mye penger på det, sier Berg. 63 prosent av kundene på CC Vest bor i Oslo vest, 30 prosent kommer fra Bærum, hvorav 20 prosent i Bærum øst. Senteret har hele 1100 parkeringsplasser og tilbyr 2 timers gratis parkering.

Powered by Labrador CMS