NED FRA HØYT NIVÅ: Transaksjonsvolumet i Norge var høyt i fjor, og Entra tror på en liten nedgang i år og neste år.
NED FRA HØYT NIVÅ: Transaksjonsvolumet i Norge var høyt i fjor, og Entra tror på en liten nedgang i år og neste år.

Forventer lavere transaksjonsvolum i år enn i fjor

Entras konsensusrapport konkluderer med at omsetningen av næringseiendom blir lavere i år enn i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Entra er ut med sin siste konsensusrapport, som samler ulike analysemiljøers estimater for eiendomsmarkedet. I likhet med andre analyser den siste tiden, viser Entras rapport fallende kontorledighet og stigende leiepriser i Oslo sentrum. Analytikerne i Entra tror ledigheten kan passere bunnen i 2019-20 og veksten i leieprisen dempes.

Kontorledigheten i Oslo og Bærum var 7,1 prosent på slutten av fjoråret. Entra-rapporten slår fast at ledigheten er ventet å gå videre ned til 6,2 prosent i år og 5,9 prosent i 2019. I 2020 ventes en svak økning til 6,2 prosent ledighet. Ledigheten er justert ned siden juni.

LES OGSÅ: Newsec tror på leieprisvekst

Leieprisene på kontor med høy standard i Oslo sentrum er ventet å øke med 9,1prosent til 3.430 kr/kvm i år. Det ventes fortatt vekst neste år (6,3 prosent) og i 2020 (3,2 prosent). Veksten i år og neste år er justert opp siden juni.

I rapporten tas det høyde for at transaksjonsvolumet i Norge går ned fra ca 87 milliarder kroner i fjor til ca 79 milliarder kroner i år. Neste år er det ventet enda litt lavere volum til 72 milliarder kroner. Anslaget for i år er justert opp med ca 4 milliarder kroner siden juni.

Prime yield er ventet å øke marginalt fra 3,7 prosent på slutten av fjoråret til ca 3,8 prosent i år. Neste år justeres prime yield videre opp til ca 4,0 prosent. Anslaget for neste år er tilnærmet uendret siden juni.

LES OGSÅ: Mange store dealer på gang

Byggevolumet i Oslo og Bærum er ventet å øke fra ca 93.000 kvadratmeter i 2017 til ca 107.000 kvadratmeter i år. Oppgangen er ventet å fortsette til 171.000 kvadratmeter i 2020. I sum over 2018-20 er anslaget justert ned med 14.000 kvadratmeter siden juni.

Powered by Labrador CMS