FRADRAGSRETT STÅR VED LAG: - Synspunktet i Telenor-saken kan ikke overføres til eiendomsbransjen, sier Nils F. Bull og Marit B. Wollebæk i Advokatfirmaet Haavind AS.

Fortsatt momsfradrag for transaksjonskostnadene

Publisert Sist oppdatert

 

– Fradragsretten ved kjøp og salg av eiendomsselskaper står ved lag også etter Telenor-dommen.

I juni 2015 avgjorde Høyesterett at Telenor ASA ikke fikk fradrag for moms ved salg av aksjene i datterselskapet Telenor Satellite Services(TSS).

TSS drev med overføring av telesignaler via satellitt. Telenor ASA besluttet av strategiske grunner å selge alle aksjene i TSS for å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, mobiltelefoni.I Telenor-dommen fikk staten medhold i alle instanser på at Telenor ikke hadde fradrag for moms på transaksjonskostnadene ved salget av aksjene i TSS.

Les også: Nytt moms-direktiv

Skapte usikkerhetMange er usikre på Telenor-dommens betydning for fradragsretten ved kjøp og salg av eiendomsselskaper. Vi har spurt advokatene Nils F. Bull og Marit B. Wollebæk i Advokatfirmaet Haavind AS om deres oppfatning.

– Synspunktet i Telenor-saken kan ikke overføres til eiendomsbransjen, sier advokat Nils F. Bull.– Høyesterett la vekt på at Telenor hadde pådratt kostnadene i en «bedriftsøkonomisk motivert transaksjon» der selve transaksjonen (aksjesalget) var en finansiell tjeneste unntatt fra moms. Høyesteretts oppfatning gir ikke grunnlag for fradragsnektelse når salgsobjektet er et selskap som eier fast eiendom.

Fokus på det underliggende objektet– Men kan ikke den samme betraktning legges til grunn når et holdingselskap selger aksjene i et heleid eiendomsselskap?– Det er i forarbeidene til merverdiavgiftsloven fastsatt at momsunntaket for finansielle tjenester ikke gjelder for aksjer og andeler i eiendomsselskaper. Denne unntaksbestemmelsen gir seg også utslag på andre områder for eksempel ved at en eiendomsmegler alltid skal beregne moms på sin provisjon, også når salgsobjektet er aksjer i et eiendomsselskap. I alle andre tilfeller er både selve aksjesalget og meglingstjenester ved salg av aksjer unntatt fra moms, sier Bull.– Fokuset er med andre ord på det underliggende objektet og bruken av eiendommen i avgiftspliktig utleievirksomhet, tilføyer advokat Wollebæk.

Les også: Ny uttalelse snur opp ned på MVA-praksis

– Men vil skattekontorene legge dette til grunn også i forhold til fradragsretten for transaksjonskostnader?– Ja, mener Wollebæk. Han viser til at så sent som 28. januar 2014, altså parallelt med at Telenorsaken verserte for domstolene og staten hadde vunnet i lagmannsretten, kom Skattedirektoratet med en uttalelse som bekrefter at det fremdeles er statens syn at det er fradragsrett ved salg av aksjer i frivillig registrerte eiendomsselskaper.– Det er som tidligere en forutsetning for fradrag at målselskapet er frivillig registrert for moms og inngår i fellesregistrering med kjøper/selger i salgsterminen.

Les også: Vil ha MVA-klargjøring

Eiendom ikke nevnt i domskommentarFinansdepartementet har gitt en syv siders skriftlig «domskommentar» til Telenor-dommen, men forholdet til fradragsrett ved overdragelse av eiendomsselskaper er ikke omtalt i kommentaren.– Dersom staten hadde vært av den oppfatning at dommen også får betydning for fradragsretten innenfor eiendomssektoren, hadde det vært naturlig å ta det med her. Når det ikke er gjort, kan det vanskelig forstås som noe annet enn en bekreftelse på at fradragsretten ved kjøp og salg av eiendomsselskaper står ved lag også etter Telenor-dommen, avslutter Haavind-advokatene.

Les også: Momssjokk for kommunale bygg

Powered by Labrador CMS