For høyt og for mye

Planmyndighetene vil redusere Storebrands nye forslag for Ruseløkkveien 26.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

NE nyheter skrev i vår at skjebnen til komplekset langt på vei avgjøres nå i høst, når planmyndighetene har sagt sitt. Ruseløkkveien 26 rommer i dag blant annet kjøpesenteret «House of Oslo», men det har ligget i kortene at dette konseptet skal bort.

Og nå foreligger planforslaget. Den formelle tiltakshaveren Storebrand Ruseløkkveien 26 AS foreslår å omregulere Ruseløkkveien 26 fra «byggeområde for forretning og kontor» til «bebyggelse og anlegg- forretning, kontor, bevertning, annen privat tjenesteyting».

River altHensikten med planforslaget er å rive eksisterende bebyggelse og oppføre et nytt kontor- og forretningsbygg på tomten. Planforslaget legger opp til større byggehøyder økt utnyttelse, og redusert forretningsareal, men det sikrer samtidig et mer utadvendt handelskompleks, og bedrede forbindelser på tvers av eiendommen.

Ruseløkkveien 26 huser i dag et kontorbygg i til sammen 13 etasjer, med House of Oslo i de nederste etasjene. Det er ifølge planforslaget utfordrende å tilpasse dagens bygningsmasse til nye tekniske krav og forventninger om kvalitet.

Storebrand vil altså rive dagens bygningsmasse og føre opp 59 500 kvadratmeter med nye arealer (se illustrasjon). 10 000 kvadratmeter under terrenget skal ifølge planforslaget beholdes. Samlet forretningsareal skal med Storebrands planforslag ikke overstige 16 000 kvadratmeter, mens samlet areal for annen privat tjenesteyting er satt til maksimalt 3500 kvadratmeter.

Øker med 12 200 m2Storebrands alternativ vil innebære at eiendommen kan utbygges med ca. 12 200 kvadratmeter bruksareal (BRA) mer enn i dagens bebyggelse, og at tillatt byggehøyde øker med ca. 10 meter til snaue 60 meter sammenliknet med høyeste punkt i dag.

Men Plan- og bygningsetaten mener forslaget legger opp til høyder og en utnyttelse som etaten ikke kan godta. Deres alternativ innebærer at eiendommen kan utbygges med ca. 6400 kvadratmeter bruksareal (BRA) mer enn i dagens bebyggelse, og at tillatt byggehøyde øker med ca. 2 meter til 51,5 meter. Antall etasjer er i etatens planforslag tatt ned til tolv.

53 500 m2Forslaget er derfor av planmyndighetene redusert til 53 500 kvadratmeter, det vil si samlet bruksareal, inklusive parkering, skal utgjøre inntil 63 700 kvadratmeter BRA. Plan- og bygningsetaten skriver at de stiller seg positive til intensjonen om å sikre en «fysisk og arkitektonisk oppgradering av kvartalet og området».

Etaten er også positiv til hovedgrepene i forslaget og spesielt til ambisjonene om å etablere offentlige forbindelser gjennom planområdet og et mer utadrettet handelssenter. Men eiendommen er samtidig sentral og viktig, særlig som «fondvegg for Rådhusplassen og Nasjonalmuseet». Planmyndighetene er derfor negative til å øke høydene så vesentlig som Storebrands forslag legger opp til.

Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassens Architects