Ifølge Byantikvaren står Jernbanetorget 2 som en bauta for Oslos byhistorie og hele nasjonens sjøfartshistorie. (Foto: Google Street View)
Ifølge Byantikvaren står Jernbanetorget 2 som en bauta for Oslos byhistorie og hele nasjonens sjøfartshistorie. (Foto: Google Street View)

Byantikvaren freder Stordalens luksushotell

Det tidligere hovedkontoret til Den norske Amerikalinjen ved Oslo S blir midlertidig fredet.

Publisert

I september i fjor sendte Nordic Hotels & Resorts Hotels ut en pressemelding om at hotellkjeden ønsker å åpne hotell i Jernbanetorget 2.

– Jernbanetorget 2 står som en bauta for Oslos byhistorie og hele nasjonens sjøfartshistorie. «Amerikalinjen» brakte nordmenn til New York, og nå vil vi bringe New York til Oslo. Enhver som har satt sine ben på Manhattan, har kjent på energien og mangfoldet som gjør byen så spesiell: maten, kunsten, musikken, opplevelsene. Vår ambisjon er å gjenskape den følelsen her i Oslo sentrum, uttalte Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Hotels & Resorts, som er driftsselskapet bak hotellsatsningen.

I februar kom imidlertid Byantikvaren med en sterk fraråding av forslaget om innvendig ombygging, spesielt i andre etasje. Nå har antikvaren også vedtatt å midlertidig frede eiendommen i medhold av kulturminneloven, i påvente av at ordinær fredningssak skal gjennomføres.

– Plan- og bygningsetaten har overfor Byantikvaren slått fast at gjeldende reguleringsplan ikke hjemler et avslag på søknaden etter plan- og bygningsloven på dette punktet. Etter Byantikvarens vurdering står dermed kulturminneverdier av nasjonal verdi i umiddelbar fare for å gå tapt, skriver Byantikvaren i et brev til SpareBank 1 Skadeforsikring, som eier Jernbanetorget 2.

Byantikvaren har til hensikt å varsle om oppstart av ordinær fredningssak umiddelbart, og ønsker derfor et snarlig møte hvor de vil befare eiendommen, orientere nærmere om prosessen, og komme i dialog om innholdet i fredningen og den videre utviklingen av eiendommen.

Fredningen av eiendommen betyr imidlertid ikke at det blir kroken på døren for det planlagte luksushotellet.

– Overhodet ikke. Vi er i en samarbeidende prosess med Byantikvaren, og jeg tror vi skal komme frem til en veldig god enighet som alle kan leve med. Det er mye i bygget som vi og Byantikvaren har et felles ønske om å bevare, sier Jørgen Hveding Eeg, director Facility Management i Nordic Property Management, Nordic Choice Hotels.

Han påpeker at kjeden også har andre hoteller som er fredet.

Hovedbygningen for Den Norske Amerikalinje (NAL) ble oppført i 1915-17 etter tegninger av Andreas Bjercke og Georg Eliassen. Amerikalinjen benyttet de fire nederste etasjene (pluss kjelleren), mens den øverste delen ble utleid som kontor. Under andre verdenskrig flyttet Handelsdepartementet inn i disse lokalene, og ble der til 1960-årene. NAL var eier av bygningen fram til 1970-tallet.

– Bygningen kan karakteriseres som nybarokk, og utgjør et av hovedverkene i norsk arkitekturhistorie i perioden. Fasadene, hovedkonstruksjon med rominndeling, og en del interiør og detaljer er svært godt bevart, og har en del tekniske løsninger som på byggetidspunktet var nye for sin tid, bl.a. med integrerte sjakter for varme, luft- og teleinstallasjoner, påpeker Byantikvaren i brevet og vurderer kulturminneverdiene som svært høye